Ile trwa kurs na opiekunki w żłobku?

Odpowiednie przygotowanie jest niezbędne do tego, aby pracować jako opiekun dzieci do lat 3. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w żłobku, jak i klubie dziecięcym, a także w charakterze dziennego opiekuna. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania: ile trwa kurs na opiekuna w żłobku, a także ile trwają kursy dla dziennego opiekuna lub pracownika klubu dziecięcego.

Po co robić kurs opiekuna w żłobku?

Osoba, która sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3., musi zapewnić maluchowi dobrą opiekę, czyli zadbać o zaspokojenie potrzeb dziecka. Maluchy w tym wieku nie są w stanie samodzielnie się sobą zająć, dlatego też na barkach opiekunów spoczywa odpowiedzialność za to, czy dzieci są najedzone, przewinięte itd. 

Wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych stanowi tylko część zadań opiekuna dzieci do lat 3. Osoba na tym stanowisku powinna również wspierać prawidłowy rozwój dziecka, a także zapewnić bezpieczne warunki do poznawania otaczającego świata. Właśnie dlatego zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, np. na kursie opiekuna w żłobku, są tak ważne.

Kto decyduje, ile trwa kurs opiekuna w żłobku?

To, ile trwa kurs opiekuna w żłobku, zostało uregulowane na mocy aktów prawnych, takich jak:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

Poznaj naszą ofertę kursów dla opiekunów dzieci do lat 3.

Kurs opiekuna w żłobku – ile trwa?

Każda placówka oświatowa powinna zadbać o to, by czas trwania kursów opiekuna w żłobku był zgodny z regulacjami prawnymi. Dlatego też w Krajowym Instytucie Medycznym “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” trwa 280 godzin, co przekłada się na 200 godzin nauki teoretycznej i 80 godzin praktyki zawodowej.

Ile trwa kurs opiekuna w żłobku dla osób po przerwie w pracy?

Osoby, które już posiadają kwalifikacje opiekuna w żłobku, ale nie pracowały w zawodzie powyżej 6 miesięcy, powinny przystąpić na kurs uzupełniający wiedzę. W ofercie naszej instytucji jest nim “Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, które trwa 80 godzin.

kurs opiekuna

Kurs opiekuna w żłobku a kurs dziennego opiekuna – który jest krótszy?

Czas trwania kursów dla dziennego opiekuna jest krótszy niż w przypadku kursów opiekuna w żłobku. “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” trwa 160 godzin (130 godzin nauki teoretycznej, 30 godzin praktyki zawodowej). Z kolei “Szkolenie Uzupełniające dla Dziennego Opiekuna” trwa 40 godzin.

Ile trwa kurs dla wolontariusza w żłobku?

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określa, że wolontariusz, który chcę podjąć się opieki nad maluchami w żłobku lub klubie dziecięcym, ma obowiązek odbyć kurs z udzielania dziecku pierwszej pomocy. W naszej instytucji “Szkolenie dla Wolontariusza w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, podczas którego może zdobyć takie przygotowanie, trwa 40 godzin.

Zaświadczenie wystawiane po kursie opiekuna w żłobku

Zaświadczenie wystawiane po “Szkoleniu dla Dziennego Opiekuna”, a także po każdym innym kursie z naszej oferty, potwierdza nabyte przez uczestnika umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS. Warto dodać, że absolwent nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.