Jak wspierać dziecko z zaburzoną koncentracją uwagi?

jak wspierać dziecko z zaburzoną koncentracją uwagi

Koncentrowanie uwagi na poszczególnych przedmiotach, komunikatach, zdarzeniach wokół jest niezwykle istotne dla prawidłowego odbioru środowiska, społeczeństwa oraz budowania relacji z otoczeniem. Ułatwia też rozwijanie posiadanych zdolności i nabywanie umiejętności. Jednak nie zawsze dzieci są w stanie w pełni skoncentrować się na określonych zadaniach czy zdaniach, jakie padają w ich kierunku. Jakie mogą być tego przyczyny i jak wspierać dziecko z zaburzoną koncentracją uwagi? Sprawdź, dlaczego kluczowa w poprawie koncentrowania się jest jak najwcześniejsza interwencja i właściwe wsparcie.

Przyczyny zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci

Na koncentrację uwagi u dzieci wpływa wiele różnych czynników, a przyczyny zaburzeń na tym tle mogą być spowodowane odmiennymi kwestiami. Często też w problemach z koncentracją uwagi udział biorą czynniki z różnych grup przyczyn jednocześnie.

Powodem zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci może być m.in. zaburzenie natury neurologicznej i zahamowany rozwój struktur w mózgu, które ściśle odpowiadają za koncentrowanie uwagi. Często też za problemy ze skupieniem się dzieci są odpowiedzialne impulsy zewnętrzne. Niezwykle intensywny tryb życia dziecka, wiele nowych sytuacji, zdarzeń, a także przedmiotów w otoczeniu malucha może spowodować, że będzie on miał problem ze skupieniem się na konkretnym przedmiocie lub też działaniu.

Niekiedy za problemy w koncentrowaniu uwagi odpowiedzialne są również kwestie związane z odżywianiem się. Najczęściej jest to zbyt wysoka podaż produktów pobudzających do aktywności takich jak kakao, ale także cukier, środki konserwujące czy sztuczne barwniki.

Za problemy z koncentracją uwagi może być również odpowiedzialne ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Problemy z koncentracją miewają również dzieci, które doznały urazów głowy lub też niedotlenienia okołoporodowego. Kłopoty z koncentracją mogą być też związane z ADD, czyli zespołem zaburzeń uwagi. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest nieodpowiedni styl życia matki podczas ciąży, a przede wszystkim spożywanie alkoholu czy palenie papierosów.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO POMOCY DZIECIOM Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI. WYBIERZ „SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”!

Jak wspierać dziecko z zaburzoną koncentracją uwagi?

Problemy z koncentracją uwagi nie są nieodwracalne i nie muszą się pogłębiać, o ile wdrożona zostanie fachowa pomoc opiekunów, rodziców i innych osób odpowiednio wcześnie. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju metody i techniki, stanowiące odpowiedź na pytanie, jak wspierać dziecko z zaburzoną koncentracją uwagi.

Wśród stosowanych działań można wymienić m.in. skalowanie trudności i rozważne dopasowywanie stopnia trudności wykonywanych zadań do możliwości dziecka, częste zmiany aktywności, powtarzanie określonych czynności lub zadań krócej, a częściej, wprowadzenie aktywności ruchowej i przerw w podjętych działaniach.

Jak włączyć rodziców w proces poprawy koncentrowania uwagi przez dziecko?

W czynnościach podejmowanych w celu poprawy zdolności koncentrowania uwagi przez dziecko niezwykle ważne jest także wsparcie rodziców. Warto przekazać im cenne porady, jak wspierać dziecko z zaburzoną koncentracją uwagi także w domu.

jak wspierać dziecko z zaburzoną koncentracją uwagi

Działania, które mogą pomóc w lepszym koncentrowaniu uwagi to m.in. zmniejszenie ilości rzeczy i zabawek w pokoju, ograniczenie korzystania z telewizora czy komputera, wprowadzenie aktywności fizycznej do codziennego rozkładu dnia czy zadbanie o zdrową, zbilansowaną dietę. Ważne jest też, aby wprowadzić naukę porządku i ustalić określony rytm dnia.

Przykłady ćwiczeń wspomagających koncentrację uwagi u dzieci

Przykładem ćwiczeń na koncentrację uwagi może być liczenie przedmiotów, a następnie dokładanie po jednym i liczenie od początku. To dobre zadanie w przypadku skalowania trudności.

Podczas rysowania, warto zwrócić uwagę, z jakim poziomem trudności radzi sobie maluch i zacząć od prostszych rysunków, a następnie stopniowo proponować pokolorowanie trudniejszych obrazków.

Jeśli chcemy nauczyć dziecko rozpoznawania kolorów, zamiast poświęcać na to kwadrans, lepiej jest np. co jakiś czas wskazywać określony kolor i pytać o niego niż jednorazowo próbować nauczyć dziecko danego koloru, prezentując kilka przedmiotów w tej samej barwie.

O czym warto pamiętać?

Aby lepiej poznać metody i sposoby, jak wspierać dziecko z zaburzoną koncentracją, warto zdecydować się na ,,Szkolenie uzupełniające na Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym” dostępne na platformie dydaktycznej Krajowego Instytutu Medycznego opiekun.net. Oferowane szkolenie jest realizowane za zgodą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i dedykowane osobom, które posiadają już kwalifikacje Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, jednak nie pracowały na tym stanowisku dłużej niż sześć miesięcy. Absolwent po jego ukończeniu otrzymuje stosowne zaświadczenie.