Jaki jest zakres obowiązków opiekuna dziecięcego?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogOp

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa, że opiekun dziecięcy podejmuje zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat. Taka organizacja opieki daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Opiekun dziecięcy może sprawować opiekę na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury. Pod jego opieką mogą znajdować się dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech, w ilości do maksymalnie pięciu dzieci.

Do zadań opiekuna dziecięcego mogą należeć takie czynności jak: dbanie o higienę dziecka, zapewnienie mu posiłków, rozrywki, zabieranie na spacery, dbanie o rozwój poszczególnych umiejętności dziecka. Ponadto opiekun powinien również dbać o wygląd i czystość pomieszczenia, w którym przebywa dziecko. Opiekun powinien jak najlepiej poznać powierzone jemu dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Dlatego osoba ta powinna charakteryzować się spostrzegawczością, komunikatywnością, odpowiedzialnością, opiekuńczością, rzetelnością, uczciwością, empatią oraz cierpliwością. Trzeba jedynie pamiętać, że kandydat na opiekuna dziecięcego musi posiadać pisemne potwierdzenie swoich kwalifikacji.

Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Zgodnie z MPiPS kurs na opiekuna dziecięcego powinien trwać 160 godzin, w tym powinien posiadać 30 godzin praktyki zawodowej. Zgodny z tymi wymogami kurs na opiekuna dziecięcego online proponuje portal opiekun.net.

Kursy e-learningowe są doskonałym rozwiązaniem dla każdej osoby ceniącej sobie komfort nauki, łatwość dostępu do materiałów oraz zgodność treści ze wszelkimi standardami. Kurs na opiekuna dziecięcego online pozwala kursantom zaoszczędzić czas i pieniądze.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS, a ukończenie kursu, poprzez zdanie egzaminu, warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS. Ponadto, nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.