Kurs opiekun w żłobku. Na co zwrócić uwagę wybierając taki kurs?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/src-BlogOpie

Praca opiekuna w żłobku wiąże się z pracą z naprawdę małymi dziećmi, co wymaga sporych umiejętności opiekuńczych oraz odpowiednich kwalifikacji do wykonywania takiego zawodu. W tym artykule przedstawimy wymogi dotyczące pracy opiekuna w żłobku oraz najlepsze rozwiązanie aby potwierdzić swoje kwalifikacje.

Myśląc o pracy w żłobku zakładamy, że jest to praca dla kobiet. Jest to błędne i stereotypowe myślenie, ponieważ nie jest to zawód zamknięty na mężczyzn – najważniejsze są odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.

Aby zostać opiekunem w żłobku należy być osobą komunikatywną, szczególnie w relacji z najmłodszymi, empatyczną oraz opiekuńczą. Dobrze też mieć ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Również przyjmowane są osoby mające udokumentowane kwalifikacje pielęgniarskie, położnicze lub opiekuna dziecięcego. Nie są jednak skreślane osoby bez studiów wyższych, ponieważ wystarczy, że taki kandydat ma ukończone odpowiednie szkolenie kwalifikujące do pracy z małymi dziećmi, które daje mu takie same uprawnienia do wykonywania tego zawodu co ukończone studia.

Na rynku występuje wiele form szkoleń dokształcających z zakresu opiekuna w żłobku, które są alternatywą 5-letnich studiów kierunkowych, dające te same uprawnienia co skończone studia w tym zakresie i możliwość ukończenia ich szybciej, bo w 1 miesiąc. Takie szkolenie powinno trwać 280 godzin, w tym 80 godzin powinna zająć praktyka. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne kursy na rynku mają potwierdzenie kwalifikacji zgodne z MPiPS i należałoby przed przystąpieniem do kursu to zweryfikować.

Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z MPiPS jest opiekun.net, oferująca kursy metodą e-learningową. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają pieniądze i czas.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS. Drogą elektroniczną przekazywane są materiały i zdawany jest egzamin, którego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia, będącego pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzającym uzyskane uprawnienia.