Szkolenie opiekun dzienny Katowice

Opiekun dzienny podejmuje zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat. Opiekun dzienny może sprawować opiekę na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury lub w gminach.

Jednakże aby móc pracować jako opiekun dzienny, należy posiadać potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych. Takie potwierdzenie można uzyskać kończąc szkolenie kwalifikacyjne stacjonarne lub online.

Takie szkolenie stacjonarne  opiekuna dziennego odbyło się w dniach 15 – 21 stycznia 2018 roku w Katowicach. Szkolenie składało się z kilku bloków teoretyczno-praktycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Po szkoleniu, zostały zebrane informacje zwrotne od absolwentów, dotyczące organizacji szkolenia oraz treści programowej i okazało się, że opinie uczestników na temat szkolenia były bardzo pozytywne.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na szkoleniu stacjonarnym w Katowicach, zapraszamy na kurs internetowy: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogKat

Kurs ten prowadzony jest przez instytucję oświatową. Wszystkie zawarte w nim materiały szkoleniowe są zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej i znajdują się na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone dyplomem  opiekuna dziennego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie materiały otrzymuje się drogą internetową, w taki sam sposób zaliczane są wszelkiego rodzaju testy i egzaminy, a dokumenty przychodzą pocztą. Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.