Czy wolontariusz może legalnie pracować w żłobku?

wolontariusz

Pomimo tego, że praca wolontariusza wiąże się wykonywaniem praktyki zawodowej bez wynagrodzenia, osoba, która chce pracować z dziećmi, musi spełniać kryteria ustanowione przez prawo. Brak zapłaty za pomoc w zadaniach wykonywanych przez żłobek lub klub dziecięcy nie zwalnia z odpowiedzialności, jaka wiąże się z opieką nad maluchem. Dlatego też, zanim rozpocznie się poszukiwanie pracy w tych placówkach, należy udać się na odpowiednie szkolenie.

Jak wygląda praca w żłobku?

To, jak wygląda praca w żłobku, zależy od ustanowionego przez placówkę statutu. Z tym że opieka nad dzieckiem sprawowana jest w wymiarze do 10 godzin dziennie. Zgodnie z prawem statut ma ustanawiać następujące kwestie:

 • nazwę i miejsce prowadzonego żłobka;
 • cele i zadania oraz sposób ich realizacji;
 • warunki przyjmowania dzieci;
 • zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie;
 • zasady udziału rodziców podczas prowadzonych zajęć.

Najważniejsze w pracy z dziećmi, które przebywają w żłobku, jest realizowanie następujących funkcji: opiekuńczej, edukacyjnej oraz wychowawczej. Pracownicy zobowiązani są dbać o to, by czas spędzony w żłobku dawał maluchowi poczucie bezpieczeństwa oraz radość, a także wpływał na kształtowanie jego rozwoju. Opiekunowie organizują zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci, a także troszczą się o ich potrzeby związane z pielęgnacją i higieną.

Praca w żłobku bez doświadczenia w charakterze opiekuna – czy jest to możliwe?

Aby pracować z dziećmi jako opiekun, potrzebne jest nie tylko odpowiednie podejście do malucha, ale także wiedza i umiejętności umożliwiające radzenie sobie w każdej sytuacji. Bezpieczeństwo maluchów jest zawsze pierwszorzędnym celem. Dobór odpowiednich osób przy zatrudnieniu w charakterze opiekuna w żłobku lub klubach malucha jest bardzo istotny, ponieważ rodzice, zostawiający swoje dzieci w tych placówkach, muszą mieć pewność, że są one pod dobrą opieką. 

praca z dziećmi

Praca w żłobku bez doświadczenia na stanowisku opiekuna jest możliwa, o ile aplikujący na to stanowisko posiada odpowiednie kompetencje. Zalicza się do nich ukończenie studiów kierunkowych, przygotowujących do opieki nad dzieckiem, lub zdobycie minimum jednej z następujących kwalifikacji:

 • pielęgniarki; 
 • położnej;
 • opiekunki dziecięcej;
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej;
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, społeczno-wychowawczego lub wczesnej edukacji;
 • terapeuty pedagogicznego.

Wolontariusz i pomoc opiekuna w żłobku – praca dla każdego?

Nie ma miejsca zatrudnienia, które byłoby odpowiednie dla wszystkich, ponieważ każde stanowisko  wymaga od kandydata pewnych umiejętności i uwarunkowań psychofizycznych. Praca z dziećmi wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego osoba zatrudniona w żłobku lub klubie malucha nie może być karana. Ponadto powinna posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Według ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dzienny opiekun może skorzystać z pomocy  wolontariuszy. Z tym że tak jak pomoc opiekuna, musi on przed rozpoczęciem świadczenia pracy odbyć szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Czym zajmuje się pomoc w żłobku?

W przypadku pomocy opiekuna, a także wolontariusza, głównym zadaniem jest współpraca z pozostałymi pracownikami w celu sprawowania właściwej opieki nad maluchami. Pomoc w żłobku dba o wypełnienie czynności higieniczno-sanitarnych względem dziecka, a także sprawuje nad nimi opiekę podczas zajęć i wycieczek. Dodatkowo zajmuje się utrzymywaniem porządku i czystości na sali. 

Szkolenie dla Wolontariusza w żłobku lub klubie Dziecięcym

Tak jak było napisane powyżej wolontariusz oraz pomoc opiekuna w żłobku pracę może uzyskać po odbyciu odpowiedniego kursu, który przygotowuje uczestnika do udzielenia pierwszej pomocy dziecku w sytuacjach zagrażających jego życiu. 

Takie przygotowanie oferuje Krajowy Instytut Medyczny za sprawą oferowanego Szkolenia dla Wolontariuszy w Żłobku lub Klubie Dziecięcym. Ponadto podczas kursu omawiane są sposoby stymulowania rozwoju dziecka przez zabawy oraz kwestie opieki pielęgnacyjnej. Zapisać można się na stronie instytutu – https://opiekun.net/kursy/3 – za pomocą niebieskiego przycisku „Zapisz się”.