Jak uzyskać dofinansowanie KFS 2024 na kursy dla opiekunów dziecięcych?

Młodzi rodzice coraz chętniej decydują się na żłobek oraz klub dziecięcy dla swojej pociechy, co widać szczególnie po przepełnionych placówkach i ogromnym zainteresowaniu podczas naborów w każdym roku. Nic więc dziwnego, że co chwilę pojawiają się nowe miejsca oraz oferty pracy dla opiekunów, którzy muszą bazować na aktualnej wiedzy merytorycznej zdobytej podczas przygotowania do zawodu. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2024 roku pracodawcy oraz pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie KFS 2024 na kursy dla opiekunów dziecięcych. Co należy zrobić?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie na kursy dla opiekunów dziecięcych

Przepełnione placówki oraz braki kadrowe w klubach dziecięcych i żłobkach sprawiają, że praca jako opiekun staje się niezwykle pożądana i stwarza ogromne możliwości zawodowe dla osób posiadających przygotowanie do pracy. Od lat najefektywniejszą i najpopularniejszą formą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania codziennych zadań są kursy dla opiekunów, które pozwalają rozwinąć się aktywnym zawodowo opiekunom w nowych obszarach lub przygotować od podstaw osoby spoza branży.

Choć ceny kursów dla opiekunów są bardzo atrakcyjne i niezwykle opłacalne w kontekście możliwości zawodowych i uzyskiwanych wynagrodzeń, dla pracodawców i pracowników taki koszt może być barierą w rozwoju zawodowym. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2024 roku również z pomocą przychodzi Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli instrument rynku pracy, który przeznaczy niemal 300 milionów na dopłaty m.in. do kursów dla opiekunów.

Kto może uzyskać dofinansowanie do kursów dla opiekunów?

O środki z KFS mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę, co w praktyce bardzo poszerza krąg firm i jednostek organizacyjnych mogących skorzystać z dofinansowania. Warto zaznaczyć, że rodzaj umowy oraz wymiar etatu nie jest istotny w przypadku pracownika korzystającego z kształcenia.

kurs opiekuna w żłobku

W priorytetach wydatkowania środków KFS wskazano jednak konkretne grupy osób lub obszary, w jakich można skorzystać z dofinansowania. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera kształcenie m.in.:

 • w zawodach wskazanych w danym powiecie lub województwie jako deficytowe,
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, a także członków wielodzietnych rodzin,
 • osób po 45. roku życia,
 • pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Rada Rynku Pracy wskazała również priorytety wydatkowania rezerw KFS, które mają zostać rozdysponowane na kształcenie ustawiczne:

 • osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • zatrudnionych w Centrach Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, a także członków podmiotów ze statusem przedsiębiorstwa społecznego, znajdujących się w rejestrze MRPiPS,
 • w obszarach kluczowych dla rozwoju powiatu lub województwach,
 • osób, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej a przez ostatnie 15 lat wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dofinansowanie KFS do kursów dla opiekuna – ile można dostać?

Aby otrzymać dofinansowanie KFS do kursów dla opiekuna, wystarczy spełnić jeden z powyższych warunków. Warto zaznaczyć, że każdy z pracowników może dostać dofinansowanie wynoszące maksymalnie 300% przeciętnego w wynagrodzenia, dzięki czemu jedna osoba może zrealizować więcej niż jeden kurs. Mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 100%, podczas gdy pozostałe firmy dopłaty wynoszące 80% wartości szkoleń. O ostatecznej wysokości dopłat zawsze decyduje Urząd Pracy.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą otrzymać je na wszystkie kursy znajdujące się w ofercie Krajowego Instytutu Medycznego, czyli na:

Chcesz otrzymać dofinansowanie? Nie zwlekaj – pierwszy kwartał to najlepszy moment

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.  O wysokości oraz możliwości uzyskania dofinansowania decyduje Urząd Pracy lub jednostka udzielająca dofinansowania po rozpatrzeniu złożonej przez pracodawcę dokumentacji.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE KFS DO KURSÓW NA OPIEKUNA KORZYSTAJĄC Z NASZEJ OFERTY

Nie warto zwlekać z decyzją, ponieważ Urzędy Pracy posiadają określony przydział budżetu, który w 2024 roku wynosi dla poszczególnych województw:

 • dolnośląskiego – 17 830 000 zł,
 • kujawsko-pomorskiego – 11 728 000 zł,
 • lubelskiego – 11 804 000 zł,
 • lubuskiego – 5 672 000 zł,
 • łódzkiego – 15 416 000 zł,
 • małopolskiego – 22 056 000 zł,
 • mazowieckiego – 37 457 000 zł,
 • opolskiego – 5 334 000 zł,
 • podkarpackiego – 11 728 000 zł,
 • podlaskiego – 6 686 000 zł,
 • pomorskiego – 14 218 000 zł,
 • śląskiego – 26 237 000 zł,
 • świętokrzyskiego – 6 702 000 zł,
 • warmińsko-mazurskiego – 7 516 000 zł,
 • wielkopolskiego – 23 640 000 zł,
 • zachodniopomorskiego – 9 130 000 zł.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy podejmowanej z innymi instytucjami i firmami, możemy znacznie skrócić czas oczekiwania na dofinansowanie oraz zminimalizować wszelkie formalności. Skorzystaj z naszej pomocy odwiedzając stronę Dotacje dla firm/szkół.