Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem – jak je otrzymać?

dofinansowanie do niani

Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem niejednokrotnie otwiera rodzicom drzwi do powrotu do pracy czy skorzystania z usług niani. Umożliwia obniżenie kosztów takiego rozwiązania nawet o połowę wysokości składek, a także znosi konieczność opłacania składek zdrowotnych czy emerytalnych dla niani. Dowiedz się, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie do niani, a także jak zostać nianią, która może pracować w takim systemie.

Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem – co warto wiedzieć?

Dofinansowanie opieki nad dzieckiem to coś, z czego aktualnie korzysta ogromna ilość rodziców. Umożliwia ono bowiem skorzystanie z usług niani do dziecka i pozwala na szybki powrót do pracy. Jest to rozwiązania znacznie tańsze, niż bez pozyskiwania dodatkowych środków na opiekę nad dzieckiem.

Na czym polega takie dofinansowanie? Składki od połowy minimalnego wynagrodzenia odprowadzają do Urzędu rodzice, natomiast drugą połowę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli niania zarabia więcej, niż minimalna, ilość opłat po stronie rodziców wzrasta wprost proporcjonalnie do wysokości zarobków niani. Rodzice nie muszą odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne, wypadkowe, zdrowotne i rentowe niani.

JEŚLI CHCESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI NIANI, ZAINTERESUJ SIĘ „SZKOLENIEM DLA DZIENNEGO OPIEKUNA” NA NASZEJ PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ!

Kto może skorzystać z dofinansowania do niani?

Dofinansowanie opieki nad dzieckiem przysługuje osobom, które:

  • nie są na urlopie macierzyńskim czy ojcowskim, ani wychowawczym;
  • pracują na umowie o pracę, albo zlecenie; lub prowadzą działalność pozarolniczą; lub prowadzą działalność rolniczą;
  • nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej;
  • nie są zawodową rodziną zastępczą.

Jednocześnie dofinansowanie do niani przysługuje tym osobom, pod warunkiem że ich dziecka jest w wieku od 20 tygodni do lat 3. Jeżeli w przedszkolach w okolicy nie ma miejsc, dofinansowanie przysługuje rodzicom do momentu, w którym ich dziecko osiągnie 4. rok życia.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Żeby uzyskać dofinansowanie do opieki nad dzieckiem, należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, wśród których znajdują się między innymi umowa o świadczenie usług, dane niani, deklaracje rozliczeniowe. Następnie należy złożyć je do ZUS w ciągu 7 dni, od kiedy niania rozpocznie pracę na podstawie umowy uaktywniającej. Jeżeli nie jesteś płatnikiem ZUS, wcześniej musisz zgłosić się jako płatnik. Dokumenty i informacje można dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście lub wysłać pocztą.

dofinansowanie do opieki nad dzieckiem

Jak zostać nianią? Zapisz się na „Szkolenie dla dziennego opiekuna” w Krajowym Instytucie Medycznym!

Szkolenie dla dziennego opiekuna” to kurs, który można odbyć w Krajowym Instytucie Medycznym, w toku nauczania przewidziane są także praktyki. Umożliwia on uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy jako dzienny opiekun i organizowania opieki instytucjonalnej w gminach wiejskich, w których ilość dzieci jest zbyt mała do utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Pozwala on także świadczyć usługi jako niania w domach i mieszkaniach prywatnych rodziców, którzy poszukują profesjonalnej opieki do swojego dziecka.

Jakie zagadnienia są omawiane podczas kursu i jakie dokumenty otrzymasz?

Podczas kursów omawiane są zagadnienia takie jak:

  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, charakterystyka i dynamika zmian tego rozwoju;
  • metody rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka;
  • techniki planowania, dokumentowania i monitorowania rozwoju;
  • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna, zabawa oraz potrzeby społeczne dzieci we wczesnych etapach rozwoju;
  • odpowiedzialność prawna opiekuna oraz podstawy medycyny ratunkowej.

Po ukończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie, które jest potwierdzeniem nabycia uprawnień oraz wiedzy i umiejętności. Jest ono respektowane na terenie całej Unii Europejskiej. Już dziś zacznij nabywać nowe umiejętności na kursach w Krajowym Instytucie Medycznym!