Jakie jest wynagrodzenie opiekuna dziecięcego?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogZar

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa, że opiekun dziecięcy podejmuje zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat. Taka organizacja opieki daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Opiekun dziecięcy może sprawować opiekę na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury. Pod jego opieką mogą znajdować się dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech, w ilości do maksymalnie pięciu dzieci.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie opiekuna to uzależnione jest od ilości dzieci. Można przyjąć, że opiekun, który opiekuje się przez pełny miesiąc kalendarzowy trójką dzieci, zarabia około 3029 zł brutto, jest to wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług. Trzeba jedynie pamiętać, że kandydat na opiekuna dziecięcego musi posiadać pisemne potwierdzenie swoich kwalifikacji.

Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Zgodnie z MPiPS kurs na opiekuna dziecięcego powinien trwać 160 godzin, w tym powinien posiadać 30 godzin praktyki zawodowej. Zgodny z tymi wymogami kurs na opiekuna dziecięcego online proponuje portal opiekun.net.

Kursy e-learningowe są doskonałym rozwiązaniem dla każdej osoby ceniącej sobie komfort nauki, łatwość dostępu do materiałów oraz zgodność treści ze wszelkimi standardami. Kurs na opiekuna dziecięcego online pozwala kursantom zaoszczędzić czas i pieniądze.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS, a ukończenie kursu, poprzez zdanie egzaminu, warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS. Ponadto, nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.