Praca opiekuna dzieci – wymagane kwalifikacje i kompetencje

opiekun pilnuje i uczy grupę dzieci

Współczesny świat stanowi wyzwanie dla osób aktywnych zawodowo, które mają dzieci. Dynamiczny rozwój rynku pracy powoduje, że pracownicy wielu branż zmuszeni są do wykonywania pracy o zróżnicowanych porach dnia i nocy. Problem ten dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy współpracując na zasadzie B2B zobowiązani są do elastyczności i otwartości na realizację odważnych projektów. W takiej sytuacji rodzice korzystają z usług żłobków, placówek oferujących opiekę nad najmłodszymi. Natomiast idealnym rozwiązaniem jest dla nich zatrudnienie opiekuna dzieci, który zapewni wsparcie rodzicom w opiece nad ich pociechami oraz zapewni im atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego.

Praca opiekuna dzieci jest jedną z profesji, na które zapotrzebowanie stopniowo wzrasta także z innych powodów. Wynika to z faktu zwiększenia liczby kobiet aktywnych zawodowo, które rezygnują z urlopu wychowawczego na rzecz samodoskonalenia i możliwości osiągnięcia wyższych dochodów. Jednak rozwój zawodowy osób posiadających dzieci nie jest możliwy bez pomocy kompetentnego opiekuna dzieci.

Ile może zarabiać opiekunka do dzieci?

Praca opiekuna dzieci jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób młodych, energicznych, które preferują aktywne formy spędzania czasu wolnego. Aczkolwiek kwestia wieku jest w tym fachu najmniej istotna – liczą się przede wszystkim doświadczenie i kwalifikacje. Zwracają na to uwagę zarówno właściciele żłobków, placówek do opieki nad dziećmi, jak i rodzice szukający niani. Jeśli posiadamy odpowiednie kompetencje zawodowe możemy spodziewać się zachęcającego wynagrodzenia. Mediana zarobków opiekuna dzieci w 2021 roku wynosi 2.900,00 zł brutto. Należy jednak zauważyć, że inaczej będzie zarabiać opiekunka na etacie np. w żłobku, a opiekunka do prywatnego dozoru. Proponowane stawki za indywidualną opiekę mogą bardzo pozytywnie zaskoczyć, bowiem często sięgają nawet kilkudziesięciu złotych za godzinę.

Jak zostać opiekunem dzieci?

Praca w zawodzie opiekuna dzieci może być alternatywą dla osób posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne i preferujących wykonywanie pracy w bardziej kameralnych warunkach. Jednakże wiedza akademicka nie jest wystarczająca podczas zmagania się z codziennymi wyzwaniami.

Profesjonalny opiekun dzieci dysponuje dokumentem potwierdzającym posiadanie przez niego określone umiejętności. Należy ukończyć kurs umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. To podstawa do zdobycia praktycznych umiejętności związanych z opieką nad dziećmi. Są one przydatne szczególnie z pilnowaniem podopiecznych, wśród których występują trudne zachowania.

Najlepszy kurs na opiekuna dzieci możemy znaleźć w ofercie Krajowego Instytutu Medycznego. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie, które jest zgodne z wymaganiami stawianymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kurs odbywa się w trybie online, co ma wymierne korzyści. Tempo nauczania i czas trwania kursu uzależnione są od indywidualnych potrzeb słuchacza.

Szkolenie na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może stanowić jedną z alternatyw doskonalenia się zawodowych pedagogów i być sposobem na uaktualnienie wiedzy praktycznej z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi.

Opiekun Dzieci – jakie ma obowiązki?

Praca opiekuna dzieci jest powszechnie uznawana jako zawód lekki, który wymaga samodzielności. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna głównie za  zapewnienie bodźców umożliwiających prawidłowy przebieg rozwoju dziecka.
Jest jedną z osób, które aktywnie uczestniczą w procesie wychowania dziecka. Dodatkowo dba o właściwą pielęgnację i odpowiedni sposób żywienia podopiecznych. Opiekun jest autorytetem dla dzieci, dlatego bardzo ważne są wartości moralne przez niego uznawane. Rodzaj obowiązków należących do opiekuna uzależniony jest od godziny wykonywania przez niego pracy oraz wymiaru czasu pracy.

Do pozostałych obowiązków opiekuna dziecka należy m.in.:

 • Nawiązanie więzi z dzieckiem i zdobycie jego zaufania,
 • Zapewnienie porządku w miejscu pracy,
 • Kształtowanie zdolności motorycznych i manualnych podopiecznych,
 • Dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie zakładu pracy,
 • Udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu dziecka,
 • Zaspokojenie rozmaitych potrzeb uczestników grupy w tym m.in. żywieniowych,
 • Systematyczna nauka pożądanych postaw, w tym np. nauka samoobsługi i podstawowych zasad higieny osobistej,
 • Zapewnienie podopiecznym atrakcyjnych form spędzania czasu, które stymulują ich rozwój,
 • Pobudzanie kreatywności dzieci poprzez aktywności plastyczne i muzyczne,
 • Stosowanie elementarnych metod wychowywania, które zostały zaakceptowane przez właściciela placówki i rodziców podopiecznych,
 • Wprowadzenie dzieci do świata fauny i flory,
 • Opracowanie bieżących celów edukacyjnych i współpraca z rodzicami dotycząca kształtowania umiejętności dziecka,
 • Kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci na temat przebiegu dnia oraz zachowania dziecka.

Pamiętaj tylko o tym, że opieka nad dziećmi to nie tylko obowiązki. Można czerpać z tego prawdziwą przyjemność, o ile lubisz towarzystwo najmłodszych i masz do nich odpowiednie podejście. Jeśli tak jest, to nie wahaj się zapisać na szkolenie na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, i otworzyć przed sobą nowe drzwi do wymarzonej kariery.