Jak wygląda praca w żłobku państwowym i prywatnym?

Kobieta pracująca w żłobku

Dostępne projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej umożliwiają pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku. Przez to powstaje coraz więcej instytucji opieki i rośnie zapotrzebowanie na zawód opiekuna w żłobku. Placówki, zapewniające opiekę najmłodszym dzieciom, funkcjonują o stałych porach dnia, a praca w nich pozwala na pogodzenia życia prywatnego i zawodowego.

Czym różni się praca w żłobku państwowym od prywatnego?

Chcąc podjąć pracę w żłobku możemy zdecydować się na etat w placówce państwowej lub prywatnej. Nie ma między nimi różnicy w zakresie obowiązków dla opiekuna, lecz inna jest organizacja pracy i oferowane benefity. Państwowe żłobki w okresie wakacyjnym są zamknięte przez jeden miesiąc, a prywatne są czynne przez cały rok. W państwowych żłobkach poszczególne grupy składają się z 20-25 dzieci, a w prywatnych żłobkach liczebność grup jest zróżnicowana. Zazwyczaj preferowane są w nich kameralne grupy. Praca w publicznej placówce związana jest z otrzymywaniem dodatkowego wynagrodzenia w postaci tzw. trzynastki oraz licznych dodatków. Opiekunki w żłobku mają wolne weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Opiekun w żłobku – jakie ma obowiązki?

Podstawowym obowiązkiem opiekuna jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych podopiecznych oraz kompleksowe wspieranie rozwoju dzieci do lat 3. Choć należy podkreślić, że obszar zadań jest o wiele szerszy:

 • Komunikacja z rodzicami i osobami odbierającymi podopiecznych z placówki,
 • Kształtowanie umiejętności z zakresu samoobsługi i samodzielności,
 • Zapewnienie atrakcyjnych zajęć, które są dostosowane do wieku i umiejętności dzieci,
 • Dbałość o bezpieczeństwo małych dzieci, zapewnienie należytej opieki zgodnie z ich potrzebami,
 • Zapewnienie aktywnych form spędzania czasu na otwartej przestrzeni,
 • Monitorowanie stanu zdrowia dziecka,
 • Kontrola czystości zabawek i eliminacja przedmiotów zagrażających dzieciom,
 • Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej,
 • Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci,
 • Przestrzeganie praw dziecka,
 • Realizacja pozostałych zadań na rzecz żłobka.

Ile może zarabiać opiekunka w żłobku?

Praca w żłobku jest atrakcyjna dla młodych i energicznych kobiet, które dysponują ogromnymi pokładami empatii, ale i wolnym czasem, bowiem jest to praca na pełen wymiar. Praca w żłobku – ile godzin jest zadeklarowane dla pracownika? Przez wzgląd na rodzaj umowy liczba godzin pracy może znacząco się różnić. W przypadku opiekuna w żłobku na etacie z reguły jest to 40 godzin tygodniowo.

Wartość wynagrodzenia opiekuna w żłobku rośnie wraz z posiadanym doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami zawodowymi. Większość osób pracujących w tym zawodzie zarabia od 2620 do 3300 zł brutto. Podjęcie pracy w każdym żłobku związane jest z koniecznością spełnienia przez kandydata wymagań wskazanych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011.

Jak rozpocząć pracę jako opiekun w żłobku?

Nie każda osoba może podjąć pracę jako opiekun w żłobku. Kandydat zainteresowany podjęciem pracy w żłobku jako opiekun musi mieć odpowiednie wykształcenie i spełnić dodatkowe warunki:

 • Ukończenie studiów na kierunku pedagogika bądź ukończenie kursu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji opiekunki dziecięcej lub posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie udzielania dzieciom pierwszej pomocy,
 • Pełnoletniość,
 • Ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Dysponowanie aktualnymi wynikami badań sanitarno-epidemiologicznych,
 • Niekaralność.

Mając już wykształcenie średnie można ubiegać się o pracę opiekuna w żłobku, lecz wiąże się to z koniecznością ukończenia szkolenia na opiekunkę w żłobku. Na ten kurs można się zapisać do Krajowego Instytutu Medycznego. Wyróżniona placówka spełnia wszelkie wymogi dotyczące realizacji usług edukacyjnych, nadto program zajęć został zaakceptowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każdy uczestnik kursu po zakończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy w placówkach zapewniających opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 3 lat.

Dlaczego warto zapisać się na kurs?

Oferta Krajowego Instytutu Medycznego jest najlepsza na rynku, ponieważ pozwala na zdobycie wiedzy praktycznej i wymaganych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku. Wiedza akademicka ogranicza się jedynie do zdobycia umiejętności teoretycznych, a wyzwania towarzyszące pracy zawodowej wymagają dysponowania praktycznymi kompetencjami. Jest jeszcze jedna rzecz warto wspomnienia, czyli metoda nauki online. Kurs możemy zrealizować nie wychodząc z domu, samodzielnie dopasowując harmonogram zajęć do grafiku dnia. Ułatwia to podniesienie kwalifikacji osobom studiującym i pracującym.

Czy otrzymałaś wyczerpujące informacje co należy zrobić, aby zostać opiekunem w żłobku? Rozważasz zmianę zawodu? Zdobycie nowych kwalifikacji? Koniecznie poznaj całą ofertę proponowaną przez Krajowy Instytut Medyczny! Zmień swoje życie już dziś! Pracuj w zawodzie, który pokochasz!