Szkolenie opiekun w żłobku Kraków

Opiekun w żłobku podejmuje zorganizowaną opiekę nad naprawdę małymi dziećmi do lat 3. Aby pracować jako opiekun w żłobku należy być osobą pełnoletnią, komunikatywną, otwartą, empatyczną, niekaralną oraz posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Jednakże aby móc pracować jako opiekun w żłobku, należy posiadać potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych. Takie potwierdzenie można uzyskać kończąc szkolenie kwalifikacyjne stacjonarne lub online.

Takie szkolenie stacjonarne na opiekuna w żłobku odbyło się w dniach 9 – 15 marca 2018 roku w Krakowie. Szkolenie składało się z kilku bloków teoretyczno-praktycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Po szkoleniu, zostały zebrane informacje zwrotne od absolwentów, dotyczące organizacji szkolenia oraz treści programowej i okazało się, że opinie uczestników na temat szkolenia były bardzo pozytywne.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na kursie stacjonarnym w Krakowie, zapraszamy na kurs internetowy: http://www.opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/src-BlogKra

Kurs ten prowadzony jest przez instytucję oświatową. Wszystkie zawarte w nim materiały szkoleniowe są zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej i znajdują się na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone dyplomem  opiekuna w żłobku są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie materiały otrzymuje się drogą internetową, w taki sam sposób zaliczane są wszelkiego rodzaju testy i egzaminy, a dokumenty przychodzą pocztą. Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.