Zagadnienia na Szkoleniu Uzupełniającym na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

kurs opiekuna w żłobku

To, jak rozwija się dziecko w żłobku, zależy od sprawowanej nad nim opieki i sposobu organizowania jego czasu. Dlatego też opiekunowie w placówkach oświatowych stale powinni rozwijać swoje umiejętności, by jak najlepiej wspierać rozwój dziecka. W dalszej części artykułu wskażemy przykłady zajęć dla najmłodszych, a także omówimy, czy warto uczęszczać na uzupełniający kurs dla opiekunki w żłobku i czego można się na nim nauczyć.

Zajęcia dydaktyczne w żłobku – przykłady

Maluchy w wieku do 3 lat cechuje duża ciekawość odkrywania świata, dlatego opiekunowie powinni dać im szansę zapoznawania się z otoczeniem. Oczywiście musi się to odbywać stosownie do możliwości, dbając o bezpieczeństwo dziecka. Dlatego też często organizuje się sensoryczne zajęcia dydaktyczne w żłobku. Przykładowo wykorzystać można na nich różne obiekty znajdujące się w placówce, które dziecko dopiero poznaje.

Edukacja w pierwszym okresie życia maluchów ma na celu wszechstronne wspomaganie ich rozwoju. Doskonałym sposobem na to jest aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, która stanowi główny sposób nauczania malucha. Ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki i rytmiki to również chętnie stosowana forma zajęć dydaktycznych w żłobku – przykładem jest muzykoterapia.

Starszy opiekun w żłobku – po ilu latach można nim zostać?

W Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która reguluje wymagania wobec osoby sprawującej opiekę nad maluchami, nie ma określonego stanowiska starszego opiekuna w żłobku. Jednak ten akt prawny wskazuje inną drogę rozwoju zawodowego osoby na tym stanowisku – jest nim awans bezpośrednio na dyrektora żłobka. 

jak rozwija się dziecko w żłobku

Czy po kursie opiekuna w żłobku warto przystąpić na szkolenie uzupełniające?

Bieżące podnoszenie kompetencji pracowników, co w przypadku kadry placówek oświatowych stanowi np. udział w doszkalających kursach opiekuna w żłobku lub klubie malucha, jest bardzo cenione na rynku pracy. Zatem zdecydowanie warto przystąpić na szkolenie uzupełniające wiedzę. Jednak wcześniej zaleca się zapoznać z informacją na temat tego, jaki zakres tematów obejmuje kurs, aby kursant miał szansę zdobyć podczas niego nowe umiejętności.

Warto dodać, że decydując się na Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte umiejętności. Rejestracji na szkolenie można dokonać pod poniższym odnośnikiem: https://opiekun.net/kursy/2/szkolenie-uzupelniajace-dla-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym.

Dla kogo jest opracowane Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym?

Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, jak sama nazwa wskazuje, jest opracowane dla pracowników placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3. Celem tego szkolenia jest dopełnienie informacji zdobytych podczas różnego typu kursów opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Dzięki niemu pracownicy placówek oświatowych dla najmłodszych mogą nadal rozwijać swoje umiejętności zawodowe. Ponadto jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają kwalifikacje, ale nie pracowały jako opiekun powyżej 6 miesięcy.

Program Szkolenia Uzupełniającego dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

W przypadku Szkolenia Uzupełniającego dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym opracowanego przez specjalistów z Krajowego Instytutu Medycznego program dzieli się na dwa moduły. Pierwszy z nich dotyczy stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, w tym: rozpoznawania potrzeb, szans i zagrożeń rozwoju malucha oraz sposobów wczesnego wspomagania tego rozwoju. 

Ponadto kursant poznaje innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania tego, jak rozwija się dziecko oraz budowania relacji społecznych. Drugi moduł odnosi się do kompetencji opiekuna i przybliża sposoby radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, a także omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.