Znaczenie współpracy z rodzicami w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami

rodzina a żłobek

Rozpoczęcie żłobka lub przedszkola przez malucha stanowi nowe wyzwanie nie tylko dla samego dziecka, ale także dla opiekunów, wychowawców oraz rodziców. W związku z tym bardzo ważna jest współpraca pomiędzy tymi osobami, która przyczyni się do osiągania zamierzonych sukcesów wychowawczo-edukacyjnych. Więcej na ten temat, a także komunikacji nauczyciel-rodzic, wskażemy w dalszej części artykułu.

Współpraca i budowanie zaufania z rodzicami

Współpraca placówki edukacyjnej z rodzicami jest niezbędna i w sposób niekwestionowany wpływa na prawidłowy rozwój maluchów. Dlatego zadaniem placówki oświatowej jest budowanie zaufania z rodzicami i ich dziećmi. Jest to czynnik niezbędny do tego, aby współpraca pomiędzy tymi osobami przebiegała poprawnie. Priorytetem kadry jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych

Rodzice muszą mieć pewność, że podczas ich nieobecności maluchy mają zapewnioną odpowiednią opiekę. Dlatego też tak ważna jest komunikacja nauczyciel-rodzic, dzięki której można wymienić się obserwacjami na temat dziecka, funkcjonowania placówki oświatowej itd. Mama lub tata informowani o tym, co dzieje się w żłobku i przedszkolu, czują się spokojniejsi o swoją pociechę, co przyczynia się do budowania zaufania z rodzicami.

Naucz się budowania relacji społecznych z dzieckiem i rodzicami podczas “Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”

Rozmowy z rodzicami o problemach dziecka

Zadaniem żłobka i przedszkola jest wspieranie rodziców w procesie wychowania, a także stymulowania rozwoju dziecka. Dlatego placówki oświatowe mają obowiązek zatrudniać kadrę odpowiednio przygotowaną do opieki nad maluchami. 

W związku z tym często to właśnie opiekunowie zauważają, że dziecko wykazuje specjalne potrzeby edukacyjne, przejawia braki rozwojowe w porównaniu do jego rówieśników lub inne niepokojące zachowania. Wtedy to jest niezbędna rozmowa z rodzicami o problemach dziecka, która może należeć do sytuacji trudnej

W związku z powyższym warto zadbać o to, aby:

  1. Opiekunowie w żłobku lub przedszkolu przekazywali niepomyślne informacje w sposób spokojny i rzeczowy. 
  2. Rozmowa odbyła się w spokojnym miejscu, bez udziału osób trzecich. 
  3. Rodzic nie czuł się pozostawiony sam w radzeniu sobie w trudnej sytuacji.
  4. Podjąć współpracę z rodzicami w przedszkolu i żłobku w celu rozwiązania danej sytuacji.

dziecko a sytuacje trudne

Szkolenie z budowania relacji z rodzicami i dzieckiem

Nasza Instytucja specjalizuje się w szkoleniach dla dziennych opiekunów oraz opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, dlatego organizowane przez nas kursy poruszają wszystkie najważniejsze kwestie związane z opieką nad dzieckiem. 

W związku z tym w “Szkoleniu na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” poruszane są tematy dotyczące kompetencjo opiekuna, psychologicznych podstaw rozwoju oraz stymulowania rozwoju dziecka. Jak wskazaliśmy, współpraca placówki edukacyjnej z rodzicami jest niezbędna w prawidłowym rozwoju maluchów, dlatego podczas szkolenia uczestnik nauczy się budowania relacji z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami.

Warto dodać, że absolwent “Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Potwierdza ono zdobycie umiejętności zgodnych z Ustawą z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.