MASZ PYTANIA? Napisz pod adres: kontakt@opiekun.net lub zadzwoń pod numer telefonu: 22 602 01 12

Szkolenie Uzupełniające dla Dziennego Opiekuna

  Cena: 399.00 PLN | Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 399.00 PLN

Opis kursu

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób, które już posiadają kwalifikacje Opiekuna Dziennego, jednak nie pracowały jako opiekun powyżej 6 miesięcy.


Nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie, uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów oraz stymulowania rozwoju dziecka niezbędnych do wykonywania zadań dziennego opiekuna dziecka.

Obowiązek ukończenia ww. kursu oraz posiadania właściwych uprawnień wynika z: Ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia MPiPS z dnia 25.03.2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym, wolontariuszy oraz dziennego opiekuna.

PROGRAM KURSU - ZOBACZ

Posiadamy zgodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej organizację kursu, dzięki czemu nie musisz się martwić o wiarygodność zaświadczenia. Nr decyzji: DSR-V.533.15.2022.PR z dnia 01.06.2022 r.


Zaświadczenie zostanie wysłane do 48 h po ukończonym kursie!

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kontakt@opiekun.net lub telefoniczny: 22 602 01 12