MASZ PYTANIA? Napisz pod adres: kontakt@opiekun.net lub zadzwoń pod numer telefonu: 22 602 01 12

Polityka ochrony prywatności portalu Opiekun.net

1.  Ochrona danych osobowych użytkowania serwisu

Administrator portalu www.opiekun.net (zwanego w dalszej części niniejszej Polityki również Portalem) robi wszystko, aby korzystanie z Portalu było najwygodniejsze dla jego zarejestrowanych użytkowników i wiązało się z jak najmniejszymi uciążliwościami. Korzystanie z portalu www.opiekun.net może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez Portal usługi.

Administrator danych Portalu: Krajowy Instytut Medyczny, z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 100

00-807 Warszawa, REGON: 521186524 zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom portalu www.opiekun.net realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Zbiory danych osobowych prowadzone przez Portal zostały zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie ustawowym obowiązkiem ciążącym na administratorze danych Portalu, a przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności wyżej wskazaną ustawą o ochronie danych osobowych.

2.  Bezpieczeństwo użytkowników Portalu

Dla bezpieczeństwa użytkowników Portalu liczba danych potrzebnych  do korzystania z Portalu jest ograniczona do danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, celów marketingowych Portalu oraz do celów technicznych związanych z prawidłowym i niezakłóconym działaniem Portalu. Niezbędne dane obejmują w szczególności:

•  imię i nazwisko użytkownika Portalu,

•  adres e-mail,

•  numer telefonu,

Dane powyższe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa

W przypadku nabywania konkretnych usług oferowanych przez Portal może zajść konieczność udostępnienia dodatkowych danych osobowych, w szczególności jeśli wynika to z przepisów obowiązującego prawa, o czym użytkownik jest każdorazowo informowany.

Portalu może wykorzystywać tzw. cookies, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika Portalu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika Portalu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku, co umożliwia użytkownikom Portalu pełną kontrolę nad operacjami związanymi z wykorzystaniem tych plików. Portal posiada odrębną Politykę Plików Cookies.

3.  Bezpieczeństwo plików w Portalu

Prezentowane w Portalu treści składają w większości z testów, podzielonych na odpowiednie kategorie, wraz z sugerowanymi rozwiązaniami. Wszystkie publikowane treści sprawdzane są na bieżąco przez administratora pod kątem ochrony przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem. Administrator Portalu rekomenduje każdemu użytkownikowi Portalu korzystanie z najnowszych wersji systemów antywirusowych, w celu uniknięcia potencjalnego niebezpieczeństwa jakie zawsze, pomimo dołożenia należytych starań przez administratora Portalu, wiąże się z korzystaniem z sieci Internet.

4.  Reklama w Portalu

W celu ograniczenia kosztów ponoszonych przez użytkowników Portalu i obniżenia kosztów usług  oferowanych przez Portal, Portal zarabia na swoje utrzymanie oraz na przygotowywanie nowych usług dzięki reklamom. Administrator Portalu dba o jak najmniejszą uciążliwość reklam dla użytkowników Portalu. Reklamy nie utrudniają korzystania z Portalu.

Na konta użytkowników Portalu informacje handlowe mające charakter reklamowy są przesyłane wyłącznie jeśli użytkownik wyrazi na to swoją zgodę.

5.  Odpowiedzialność za informacje zawarte w Portalu

Portal dąży do tego, żeby informacje zawarte w testach zamieszczonych w Portalu były prawdziwe, a ich jakość merytoryczna - jak najwyższa. Materiały przygotowywane są przy wsparciu doświadczonej kadry współpracowników.

6.  Prawa autorskie

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują administratorowi Portalu.

Wykorzystanie materiałów opublikowanych w Portalu  w całości lub w części, w sposób wykraczający poza zakres przewidziany danym testem  wymaga każdorazowej pisemnej zgody administratora. Zamieszczanie materiałów w jakichkolwiek katalogach P2P, systemach wymiany plików, serwerach sieciowych, dystrybuowanie ich na nośnikach fizycznych, wypożyczanie, itd. jest zabronione. Wobec osób naruszających prawa autorskie (jak również wobec administratorów systemów służących takim działaniom) podejmowane będą odpowiednie kroki prawne o charakterze karnym i cywilnym.

7.  Kontakt z nami

Kontakt z administratorem Portalu jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e – mail: kontakt@opiekun.net, bądź drogą pocztową za pośrednictwem adresu: Krajowy Instytut Medyczny, z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, REGON: 521186524.