10 faktów o podobieństwach i różnicach między żłobkiem a klubikiem dziecięcym

dziecko w klubiku dziecięcym

Najważniejszymi kwestiami związanymi z pozostawieniem dziecka pod opieką w placówce oświatowej, są: odpowiednie kompetencje pracowników oraz spełnianie lokalowych wymogów bezpieczeństwa. Takie wymogi musi spełniać zarówno żłobek, jak i klubik dziecięcy. Jednak to nie jedyny czynnik, który łączy te dwa miejsca. W tym artykule zbierzemy 10 przykładów podobieństwa i różnic pomiędzy tymi placówkami, a także wskażemy, dlaczego warto wybrać kurs opiekunki w żłobku online.

Podobieństwa w pracy opiekuna w żłobku i klubiku dziecięcym

Głównym podobieństwem dotyczącym pracy opiekuna w żłobku i klubiku dziecięcym jest cel sprawowanej opieki. Pracownicy tych placówek dbają o potrzeby dziecka, zapewniając mu bezpieczeństwo i symulując ich prawidłowy rozwój. Dlatego też wybierają podobny sposób prowadzenia zajęć, gdyż mają one sprawować funkcje: opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, a także być dopasowane do wieku malucha. Oczywiście, w każdym z tych miejsc musi zostać zatrudniona osoba wykształcona z odpowiednimi umiejętnościami.

Co więcej, opiekuna w żłobku i klubiku dziecięcym obowiązuje ten sam wymiar pracy. Opieka nad dziećmi trwa do 10 godzin dziennie, a jedynie w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach jest możliwość wydłużenia tego czasu. Jednakowa jest także ilość dzieci przypadająca na jednego opiekuna. Może on się zajmować 5 dzieci, a za zgodą rodziców – 8. 

Wymagania wobec klubiku dziecięcego a żłobka 

Różnicą pomiędzy wymaganiami wobec klubiku dziecięcego a żłobkiem jest wiek, w którym maluch jest przyjmowany do placówki. W pierwszym z wymienionych miejsc dziecko może uczęszczać od ukończenia 1. roku życia, a z kolei do żłobka już od ukończenia 20. tygodnia życia. Z kolei wiek zakończenia opieki w tych placówkach sprawowany jest do momentu ukończenia roku szkolnego, w którym maluch ukończy 3. rok życia. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia tego pobytu o rok zarówno w klubiku malucha, jak i żłobku.

Zróżnicowanie tych placówek można zauważyć również w wymogach nałożonych przez Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Znajduje się tam zapis, że w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż 24 dzieci, dyrekcja ma obowiązek zatrudnić pielęgniarkę lub położną. Taki wymóg nie jest nałożony na pozostałą placówkę. Innym przykładem jest ograniczenie w limicie miejsc. Poza zapisem o liczbie dzieci przypadającej na jednego opiekuna istnieje informacja, że klubik malucha może przyjąć maksymalnie 30 osób. W kwestii żłobka takiego komunikatu nie zamieszczono.

Kurs na opiekuna w żłobku lub klubiku dziecięcym – po co się do niego przystępuje?

Różnego rodzaju kursy na opiekuna w żłobku lub klubiku dziecięcym mają na celu przygotowanie uczestnika do sprawowania opieki nad dzieckiem. Prawidłowe zajmowanie się maluchem wpływa na jego rozwój, a także poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też opiekun powinien być odpowiednio przygotowany do wykonywania swoich zadań.

dziecko w klubiku dziecięcym

Kurs na opiekuna w żłobku lub klubiku dziecięcym może być także sposobem na zdobycie zaświadczenia potwierdzającego umiejętności kursanta niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowych. Taki dokument otrzymują absolwenci Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym online oferowanego przez Krajowy Instytut Medyczny.

Jak wygląda kurs opiekunki w żłobku online?

To, jak wygląda kurs opiekunki w żłobku online, oczywiście zależy od instytucji, która go prowadzi. W przypadku nauki w Krajowym Instytucie Medycznym szkolenia odbywają się za pomocą prostej w obsłudze i intuicyjnej platformy e-learningowej. Umieszczone tam materiały dydaktyczne mają formę czytelnych prezentacji, uzupełnionych o dodatkowe załączniki. 

Aby przystąpić do Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Ponadto urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Przyszły opiekun w żłobku dopasowuje tempo nauki do swoich możliwości, a także samodzielnie wybiera miejsce, z którego się uczy, dlatego warto wybrać taką formę nauki.