Kiedy opiekun dzienny może zajmować się aż 8 dzieci?

dziecko w żłobku z opiekunem

Dziecko w żłobku lub klubie dziecięcym przebywa pod opieką wykwalifikowanych opiekunów. Ich zadaniem jest sprawowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, co wpływa na wspieranie ich prawidłowego rozwoju. Roczne dziecko w żłobku lub klubie dziecięcym z założenia powinno się odnaleźć, ale wiek nie zawsze jest wyznacznikiem tego, czy maluch jest gotowy na przebywanie w placówce oświatowej.

Kiedy dziecko nie nadaje się do żłobka lub do klubu dziecięcego?

Rodzice, zanim podejmą decyzję o posłaniu maluszka do placówki oświatowej, zastanawiają się nad tym, czy ich pociecha jest do tego odpowiednio przygotowana. Często można wtedy spotkać się z rozważaniami: kiedy dziecko nie nadaje się do żłobka lub klubu dziecięcego? Oczywiście jest to kolokwialnie zadane pytanie, ponieważ nie powinno się analizować tego w kategorii „nadawania się do czegoś”. 

Zatem lepiej zapytać, w jakich sytuacjach warto poczekać z rozpoczęciem przez dziecko placówki oświatowej? Po pierwsze znaczenie ma wiek, ponieważ do żłobka może dostać się maluch od ukończenia 20. tygodnia życia. Z kolei w klubie dziecięcym minimalnym wiekiem jest 1 rok. Po drugie ważne jest to, jak roczne dziecko w żłobku odnajduje się w sytuacji rozstania z rodzicem. Jeżeli maluszek pod opieką innych osób nawet przez krótki czas zanosi się płaczem, jest wystraszone i nie można go uspokoić – nie jest gotowe na dłuższy pobyt w placówce oświatowej.

dziecko w żłobku

Zasada przyprowadzania dzieci do żłobka lub klubu jest taka, że muszą być zdrowe. Jednak zdarza się, że rodzice mimo przeziębienia posyłają maluchy do placówki. Wynika to z bagatelizowania pewnych symptomów choroby lub z sytuacji, że opiekunowie nie mają z kim zostawić swojej pociechy pod ich nieobecność. Wirusy przenoszone są drogą kropelkową lub przez wspólne zabawki, dlatego dziecko w żłobku i klubie dziecięcym jest stale narażone na zachorowanie. W związku z tym warto wstrzymać się z rozpoczęciem placówki oświatowej przez malucha chorowitego, o bardzo niskiej odporności.

Ile dzieci przypada na jednego opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym?

Pod opieką wykwalifikowanego pracownika w klubie dziecięcym może przebywać maksymalnie pięcioro maluchów. A ile dzieci przypada na jednego opiekuna w żłobku? Również pięcioro – takie wytyczne znajdują się w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jednak ten akt prawny przewiduje także pewne wyjątki, w których jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie trojgiem maluchów. Mianowicie chodzi o sytuacje, gdy w placówce oświatowej znajduje się dziecko, które odpowiada któremuś z tych kryteriów:

  • ma wiek niższy niż obowiązujący;
  • wymaga szczególnej opieki;
  • ma stwierdzoną niepełnosprawność.

W przypadku, gdy dzienny opiekun uzyska zgodę od wszystkich rodziców, może podjąć się opieki nad ośmiorgiem dzieci, a ww. sytuacjach nad pięciorgiem.

Kto powinien przystąpić na szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym?

Szkolenie uzupełniające ma na celu zwiększenie wiedzy na temat opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym. Po pierwsze jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają kwalifikacje, ale nie pracowały jako opiekun powyżej 6 miesięcy. Po drugie tego typu kurs sprawdzi się u pracowników chcących rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Krajowy Instytut Medyczny opracował Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, które omawia następujące tematy:

  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka;
  • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do lat 3;
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka;
  • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
  • odpowiedzialność prawna opiekuna;
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów. 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, potwierdzające zdobyte umiejętności. Zapisy na szkolenie zbierane są na stronie – https://opiekun.net/kursy/2/szkolenie-uzupelniajace-dla-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym.

Warto dodać, że uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ organizacja szkolenia odbywa się za zgodą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.