5 powodów, dla których warto zostać opiekunem dziennym dzieci do lat 3

dzienny opiekun do dziecka

Żłobek lub klub malucha są dla dziecka jak drugi dom, dlatego osoby zatrudnione w tych placówkach dokładają wszelkich starań, aby maluchy czuły się tam bezpiecznie. Właściwa opieka ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju dziecka, zatem praca w charakterze opiekuna wymaga zaangażowania i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W tym artykule omówimy etapy rozwoju emocjonalnego dziecka do 3. roku życia, a także udzielimy odpowiedzi na temat kilku kwestii związanych z dziennym opiekunem dziecka – kto to jest oraz jakie kwalifikacje i cechy osobowości powinny go wyróżniać.

Etapy rozwoju emocjonalnego dziecka do 3. roku życia

Podczas pierwszych trzech lat życia dziecko nabywa podstaw zdolności regulowania swoich emocji oraz opanowania frustracji. Zanim maluch skończy roczek, jego stany emocjonalne uwarunkowane są głównie przez biologię, tj. fizjologiczne pobudzenie. Dokonuje się ono odruchowo i nie jest jeszcze regulowane, gdyż dzieci odczytują emocje na podstawie bezpośrednio odbieranych bodźców.

Drugi i trzeci rok życia wiąże się intensywnym rozwojem mowy, dlatego maluch może odróżniać i opisywać emocje, a także dostrzega je u innych osób. Wraz z umiejętnościami językowymi dziecko coraz więcej rozumie i dzięki temu kształtuje w sobie empatię.

Opiekunowie mają wpływ na prawidłowe przejście przez wszystkie etapy rozwoju emocjonalnego dziecka. W pierwszych trzech latach głównym stadium rozwojowym jest osiągnięcie zdolności do samoregulacji, która stanowi podstawę rozwoju społecznego i poznawczego.

Dzienny opiekun dziecka – kto to i jak nim zostać?

Dzienny opiekun jest zawodem związanym ze sprawowaniem opieki nad dziećmi, które ukończyły minimum 20. tydzień życia, w warunkach bytowych zbliżonych do domowych. W świetle prawa jest to osoba fizyczna prowadząca własną działalność lub zatrudniana przez jeden z następujących podmiotów: 

  • jednostki samorządu terytorialnego, 
  • instytucje publiczne, 
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne, 
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Zawód ten może wykonywać osoba posiadająca wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dzieckiem. Są to pielęgniarki, położne, opiekunki dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy posiadający co najmniej dwunastu miesięczne doświadczenie w pracy z dzieckiem do 3. roku życia oraz absolwenci szkolenia na dziennego opiekuna.

Umiejętności i osobowość opiekuna dziennego

Nie ma wskazanego jednego modelu tego, jaką osobowość powinien mieć opiekun dzienny, ale da się wyłonić pewne cechy, które przydają się w pracy z dzieckiem. W tym zawodzie poza wszechstronną wiedzą ważne są: pomysłowość, spostrzegawczość, logika – czyli przymioty intelektualne wychowawcy. 

Dziecko wymaga od swojego opiekuna troskliwości i cierpliwości, co wiąże się z panowaniem nad swoimi emocjami. Ponadto ważne jest, by pracownik żłobka lub klubu dziecięcego potrafił nawiązywać kontakt z maluchem i wiedział, jak odczytywać jego komunikaty. Opiekun dzienny powinien zachowywać się wobec dziecka etycznie i moralnie, a także świadomie podejmować decyzje, mając na celu dobro malucha.

Zalety pracy jako dzienna opiekunka do dziecka

Praca jako dzienna opiekunka dziecka traktowana może być jako misja lub powołanie ze względu na dużą odpowiedzialność, jaką ma się wobec malucha i jego rodziców. Wiąże się to z tym, że pracownik żłobka lub klubu malucha ma świadomość tego, jak duże znaczenie ma jego praca na dalsze życie dziecka, ponieważ ma wpływ na kształtowanie jego osobowości. To od sprawowanej opieki w dużej mierze zależy przyszłe zachowanie malucha, a także odbieranie przez niego osób z otoczenia.

dziecko w klubie malucha

Dzienna opiekunka do dziecka poprzez swoją pracę pomaga także rodzicom w połączeniu obowiązków związanych z pracą oraz rodziną. Przynosi to korzyści w postaci zapewnienia środków materialnych na utrzymanie malucha; poczucie bezpieczeństwa i komfort dorosłych, którzy muszą pracować; wspieranie rozwoju społecznego dziecka itd. Ponadto pracownicy w żłobku lub klubie malucha są kreatywni i stale rozwijają swoje umiejętności, gdyż w ich pracy liczy się indywidualne podejście do dziecka. 

Warto dodać, że nadal jest wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na dziennych opiekunów. Mimo że żłobków jest coraz więcej, to dalej występuje problem z tym, aby maluch otrzymał miejsce w placówce. Wpływa na to chęć szybkiego powrotu rodziców do wykonywania zawodu, a także większa migracja ludzi, co łączy się z brakiem możliwości pozostawienia dziecka np. pod opieką dziadka lub babci.

Szkolenie dziennej opiekunki do dziecka

Szkolenie dla Dziennego Opiekuna oferowane przez Krajowy Instytut Medyczny umożliwia zdobycie wiedzy na temat sprawowania prawidłowej opieki nad maluchami, dlatego sprawdzi się nie tylko dla osób, które chcą pracować jako opiekun dzienny, ale także dla rodziców.

Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z trzema blokami tematycznymi, takimi jak:

  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • kompetencje potrzebne opiekunce dziecka.

Absolwent kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym online po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.