Jak praca wolontariusza wpływa na potrzeby rozwojowe dziecka?

Praca wolontariusza

Pierwsze trzy lata życia to ważny czas dla malucha, dlatego potrzeby rozwojowe dziecka powinny być wspierane przez otoczenie. Zatem odpowiednie kształcenie osób pracujących w żłobkach i klubach dziecięcych jest bardzo istotne, ponieważ zachowania wobec malucha i naśladowane wzorce, wpływają na dalsze życie dziecka.

Klub dziecięcy a żłobek – podobieństwa i różnice

Różnicą pomiędzy klubem dziecięcym a żłobkiem jest wiek maluchów, nad którymi jest sprawowana opieka. W pierwszym z wymienionych miejsc dziecko może uczęszczać od ukończenia 1. roku życia, a z kolei do żłobka już od ukończenia 20. tygodnia życia. Czas trwania opieki w tych placówkach sprawowany jest do momentu ukończenia roku szkolnego, w którym maluch ukończy 3. rok życia. 

Zdecydowanie więcej wymienia się podobieństw pomiędzy klubem dziecięcym a żłobkiem. Jednym z nich jest możliwość przedłużenia pobytu dziecka w placówce do ukończenia 4. roku życia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy objęcie malucha wychowaniem przedszkolnym jest utrudnione lub niemożliwe albo w przypadku, gdy wynika to z rozwoju dziecka.

Praca w żłobku lub klubie malucha jako opiekun nad dziećmi trwa do 10 godzin dziennie, a jedynie w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach jest możliwość wydłużenia tego czasu. Ponadto w placówkach jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci.

Rozwój dziecka do 3. roku życia w pigułce

Rozwój dziecka do 3. roku życia to tzw. okres wczesnego dzieciństwa, w którym wyróżnia się dwie fazy: 

  • okres niemowlęcy (przypada na 1. rok życia),
  • okres poniemowlęcy (trwa od 2. do 3. roku życia).

Początek rozwoju niemowlęcia wiąże się z przystosowaniem się do życia. Podczas pierwszych 12 miesięcy obserwuje się u noworodka odruchy typowe dla człowieka, takie jak: mruganie, ssanie, połykanie, wydalanie.

opieka nad dzieckiem

Następnie w okresie niemowlęcym dziecko nabywa umiejętność kontrolowania swojej postawy, lokomocji, a także chwytania i manipulacji. Ponadto uczy się dostrzegać i identyfikować różne bodźce zewnętrzne. Wynika to z tego, że w tym czasie maluch podejmuje działania pozwalające mu zaspokoić potrzeby poznawcze.

Z kolei w okresie poniemowlęcym trwa ciągły, coraz bardziej intensywny rozwój psychoruchowy, a co więcej, dzieci są w stanie już inicjować kontakty społeczne za pomocą zdolności werbalnych. Maluch staje się świadomy, że występuje u niego pewna sprawczość i ma wpływ na zdarzenia.

Wpływ opiekuna na potrzeby rozwojowe dziecka 

Rozwój dziecka przebiega prawidłowo tylko w odpowiednim środowisku, którym jest przede wszystkim rodzina, ale także pracownicy w żłobku czy klubie malucha. W tym czasie kształtuje się przywiązanie do opiekuna, który ma wpływ na odczuwane przez dziecko poczucie bezpieczeństwa. Ponadto maluch obserwuje dorosłego i na jego podobieństwo kształtuje swoje nawyki, dlatego opiekun powinien mieć na uwadze wytworzenie u dziecka pozytywnych przyzwyczajeń.

Rolę sprawującego opiekę mogą pełnić nie tylko wychowawcy, ale i wolontariusze, których obowiązkiem jest przygotowanie (np. za pomocą kursu) potrzebne do pracy z dziećmi. Osoba na tym stanowisku pomaga przy codziennych czynnościach pielęgnacyjnych oraz dba o to, by czas spędzony w placówce wpływał pozytywnie na malucha. Wolontariusz często dzieli się pomysłami na zajęcia w żłobku lub klubie dziecięcym, które powinny być często zmieniane ze względu na nietrwałość uwagi dziecka.

Kursy potrzebne do pracy z dziećmi, czyli jakie?

Szkolenia dla wolontariusza powinny przygotowywać uczestnika ze sposobów prawidłowej opieki nad maluchem, a także przygotować do udzielania pierwszej pomocy w razie zagrożenia. Są to najważniejsze z tematów, które powinny znaleźć się w kursach potrzebnych do pracy z dziećmi. 

Wymogi te spełnia Szkolenie dla Wolontariuszy w Żłobku lub Klubie Dziecięcym oferowane przez Krajowy Instytut Medyczny, dzięki któremu kursant legalnie będzie mógł sprawować funkcję wolontariusza w pracy z dziećmi do lat 3. Poza ww. tematami uczestnik poznaje dodatkowo pomysły na zajęcia w żłobku, które stymulują rozwój dziecka. Absolwent szkolenia po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.