Codzienne praktyki w udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom

kurs pierwszej pomocy

Wczesne dzieciństwo to czas zabawy i poznania świata, dlatego też dzieci w tym czasie podejmują impulsywne decyzje i energicznie reagują na pewne zachowania i przedmioty. To może doprowadzić do różnych incydentów zagrażających ich zdrowiu i życiu, np. zadławienia, zakrztuszenia się lub urazów. Wtedy to opiekunowie mają obowiązek udzielania pierwszej pomocy, jeszcze zanim (w razie potrzeby) przyjedzie na miejsce karetka. O sposobach jej udzielania piszemy w dalszej części artykułu.

Czym różni się zadławienie od zakrztuszenia? 

Zadławienie i zakrztuszenie nie oznacza tego samego, chociaż zdarza się, że pojęcia te są mylone. Zadławienie określa się jako zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce, np. kawałek jedzenia lub mały przedmiot. Natomiast w przypadku zakrztuszenia dochodzi do częściowej niedrożności dróg oddechowych.

Czego nie robić przy zakrztuszeniu? 

Jeżeli doszło do zakrztuszenia nie należy klepać po plecach poszkodowanego, ponieważ może to spowodować całkowite zamknięcie dróg oddechowych. Wynika to z tego, że uderzenia osoby powodują u niej automatyczne nabieranie powietrza do płuc. Pożądanego efektu nie przyniesie także potrząsanie poszkodowanego ani podawanie mu wody do przepijania.  

Naucz się pierwszej pomocy podczas oferowanych przez nas szkoleń

Jak postępować w przypadku zadławienia u dziecka? 

Jeżeli kaszel nie pomaga w zwalczeniu zadławienia u dziecka, schemat postępowania jest następujący: należy ułożyć malucha głową w dół na przedramieniu i chwycić kciukiem oraz palcem za żuchwę, a następnie wykonać 5 uderzeń w okolice międzyłopatkową.

Gdy to nie przynosi rezultatu, trzeba odwrócić dziecko na plecy, głowa powinna być skierowana w dół na wolnym przedramieniu, a dłonią należy objąć jego potylicę. Następnie trzeba wykonać 5 uciśnięć w dolnej połowie mostka (1 cm poniżej linii międzysutkowej). Do momentu usunięcia ciała obcego trzeba wykonywać 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian z 5 uciśnięciami klatki piersiowej.

Utrata przytomności – jak udzielić pierwszej pomocy dziecku?

W przypadku pierwszej pomocy osoba jej udzielająca powinna na początku ocenić bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego. W przypadku utraty przytomności u dziecka należy wezwać pogotowie ratunkowe, jednak do tego czasu konieczne jest wykonywanie RKO. 

pierwsza pomoc u dzieci

Jeżeli poszkodowany nie reaguje, należy udrożnić drogi oddechowe. W przypadku braku oddechu lub oddechu nieprawidłowego u nieprzytomnego dziecka trzeba wykonać pięć oddechów ratunkowych

Uwaga! U niemowląt należy zadbać o neutralną pozycję głowy, a starszym dzieciom powinno się zapewnić większe odchylenie głowy ku tyłowi.

Jeżeli po wykonanie oddechów ratunkowych dziecko nie wykazuje oznak życia, należy przystąpić do zastosowania schematu 15:2, tj. 15 uciśnięć klatki piersiowej, a po nich 2 oddechów ratunkowych.

Pierwsza pomoc w żłobku i klubie malucha

Żłobki i kluby malucha mają obowiązek zapewnić dziecku pierwszą pomoc. Wynika to z zapisów dotyczących warunków zatrudnienia opiekunów w żłobku, dziennych opiekunów, a nawet wolontariuszy. Każdy z tych pracowników musi odbyć szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy. 

W odpowiedzi na te potrzeby w naszej placówce opracowano kursy dla opiekunów, podczas których uczestnik zdobędzie wiedzę nie tylko w zakresie pierwszej pomocy, ale także prawidłowej opieki nad maluchem. W ofercie znajdują się szkolenia dla każdego z pracowników:

Po każdym z wyżej wymienionych kursów uczestnik po pozytywnym ukończenia kształcenia dostaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.