Jak zarejestrować babcię jako opiekunkę do dziecka?

babcia opiekunka dzienna

Korzystanie młodych rodziców z pomocy członków rodziny przy opiece nad dzieckiem nie jest niczym dziwnym. Umożliwia im to powrót do pracy lub połączenie opiekowania się maluchem z innymi obowiązkami. Nie każdy jednak wie, że można zatrudnić babcię jako nianię. Jednak czy da się to zrobić legalnie? I jak zadać o finansowanie jej składek?  Na te pytania odpowiedzieliśmy w dalszej części artykułu.

Czy babcia może legalnie pracować jako opiekunka dla dziecka?

Tak, babcia może legalnie pracować jako opiekunka dla dziecka, nawet jeśli jest to jej wnuk/wnuczka. Oczywiście takie samo zezwolenie dotyczy dziadków. W tym celu należy podpisać tzn. “umowę uaktywniającą”, która prawnie uwarunkuje zatrudnienie danej osoby.

Dokument ten powinien zostać opracowany zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a treść jego musi uwzględniać:

 • strony umowy;
 • cel i przedmiot umowy;
 • czas i miejsce pracy;
 • obowiązki pracownika;
 • liczbę dzieci powierzonych opiece;
 • wysokość wynagrodzenia;
 • sposób oraz termin wypłaty;
 • czas obowiązywania umowy;
 • warunki, sposób zmiany lub rozwiązania umowy.

Zapisz babcię na “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna”, by zdobyła wiedzę na temat prawidłowej opieki nad dzieckiem

Jak zarejestrować babcię jako opiekunkę do dziecka?

Babcia zostaje opiekunką do dziecka na podstawie podpisania umowy uaktywniającej. Rodzic (lub opiekun malucha) zatrudniający ją w ten sposób zobowiązany jest zgłosić nianię do ubezpieczeń.

aktywizacja babci

W tym celu podmiot, który podpisał umowę, musi:

 1. Zgłosić siebie jako płatnika składek ZUS za pomocą formularza ZUS ZFA.
 2. Zgłosić babcię jako osobę ubezpieczoną za pomocą formularza ZUS ZUA (jeśli podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu) lub formularza ZUS ZZA (jeśli podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Czy budżet państwa finansuje składki za babcię, która pracuje jako opiekunka do dziecka?

Tak, istnieje możliwość, aby budżet państwa sfinansował składki za babcię, która pracuje jako opiekunka do dziecka. Z tym że maluch ten musi mieć ukończone 20. tygodni życia, a także nie może uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub być pod opieką dziennego opiekuna.

Natomiast rodzice dziecka nie mogą być osobami bezrobotnymi. Budżet państwa sfinansuje składki, jeżeli:

 • mają oni pracę na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzą pozarolniczą działalność albo rolniczą (wyłączając z tego osobę, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).

Czy “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” sprawdzi się dla babci?

Oferowane przez nas “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” umożliwia zdobycie wszechstronnej  wiedzy na temat opieki nad maluchami, dlatego sprawdzi się nie tylko dla osób, które chcą pracować jako dzienny opiekun w placówkach dla najmłodszych. Szkolenie opiekuna dziennego to doskonałe rozwiązanie dla rodziców, babć i dziadków, a także wszystkich osób zainteresowanych uzupełnieniem informacji z zakresu rozwoju dziecka i jego stymulowaniem oraz sposobów prawidłowego opiekowania się dzieckiem.

Warto dodać, że uczestnik “Szkolenia dla Dziennego Opiekuna” po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Kursant nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.