Czy babcia może być opiekunem dziennym?

babcia jako niania

Współcześnie młodzi rodzice chętnie poszukują rozwiązań, aby wrócić do pracy w czasie, gdy ich dziecko jest jeszcze małe. Wtedy to często członkowie rodziny przejmują opiekę nad maluchami albo zatrudniają profesjonalną nianię.  A co w przypadku, gdy rodzice chcieliby zatrudnić babcię jako nianię? Albo sama babcia chciała rozpocząć pracę jako dzienny opiekun? Czy istnieje taka możliwość? Odpowiedzi na te pytania udzieliliśmy w dalszej części artykułu.

Czy można zatrudnić babcię jako nianię?

Babcia może zostać zatrudniona jako niania, ponieważ nie ma przepisów zabraniających przyjmowania do pracy członków rodziny. Ponadto kwestie związane ze sprawowaniem opieki nad maluszkami do 3. roku życia zostały uregulowane na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

I tak dokument ten reguluje, że nianią jest osoba fizyczna opiekująca się maluchem w ramach pracy podjętej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Jest to tzw. “umowa uaktywniająca” zawierana pomiędzy nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Tu również nie wykluczono możliwości zatrudnienia babci jako niani.

Czy babcia może być opiekunem dziennym?

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna, która prowadzi działalność na własny rachunek lub została zatrudniona na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług. Oznacza to, że babcia może podjąć pracę jako opiekun dzienny, o ile spełnia wymogi określone w prawie.

Obowiązki te dotyczą niekaralności oraz wypełniania obowiązków alimentacyjnych, a także odnoszą się do zapewnienia bezpiecznych warunków lokalowych. Ponadto babcia musi zdobyć przeszkolenie w zakresie udzielania dziecku pierwszej pomocy, a także powinna znać zasady prawidłowej opieki nad maluchem.

Zdobądź uprawnienia do pracy jako dzienny opiekun na “Szkoleniu dla Dziennego Opiekuna”

Dlaczego warto zatrudnić babcię jako nianię?

Zatrudnienie babci jako nianię jest korzystne, ponieważ budżet państwa sfinansuje dla niej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z nieformalnego punktu widzenia, często trudno wyobrazić sobie lepszą opiekunkę dla dziecka niż zaufana osoba z rodziny.

Szczególnie w przypadku kochającej babci, o której mówi się, że rozpieszcza wnuków. Czasami jednak tak wyrażona troska może kojarzyć się negatywnie, np. z pozwalaniem dzieciom na zbyt dużą ilość słodyczy albo godzin spędzonych na oglądaniu bajek. Babcie zazwyczaj robią to z troski, chcąc zadbać o radość dziecka.

babcia opiekunka

W związku z tym warto zapewnić babci szkolenie umożliwiające uzupełnienie jej wiedzy w kierunku prawidłowej opieki nad maluchem do lat 3. Taką możliwość oferuje “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna”, które dostępne jest online. Dzięki temu babcia będzie mogła odbyć kształcenie teoretyczne online i o wybranym przez siebie czasie bez fatygowania się na dojazdy do placówki oświatowej.

Czego babcia nauczy się na “Szkoleniu dla Dziennego Opiekuna?

“Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” tworzone jest po to, by uczestnik nabył, jak najwięcej informacji na temat rozwoju dziecka i sposobów jego rozwijania, potrzebnych do prawidłowej opieki nad maluchami. W związku z tym podczas niego uczestnik zdobędzie wiedzę m.in. na temat:

  • rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka,
  • źródeł szans i zagrożeń rozwoju dziecka do lat 3;
  • budowania relacji z maluchem;
  • opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej;
  • kreowania przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka;
  • zabawy jako podstawowej forma aktywności.

To tylko część zagadnień, jakie poruszane są podczas “Szkolenia dla dziennego Opiekuna”, a szczegóły zakresu tematów znajduje się pod poniższym odnośnikiem: https://opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna#. Warto dodać, że absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.