Starszy opiekun w żłobku – po ilu latach się nim zostaje?

ile zarabia starszy opiekun w żłobku

Opieka nad dziećmi w żłobku może być niezwykle satysfakcjonująca. W końcu bierze się udział w kształtowaniu młodego człowieka i obserwuje jego nieustanny rozwój. Praca ta jest niejednokrotnie wymarzoną dla wielu osób, które jednak przed jej podjęciem zastanawiają się, jakie są możliwości rozwoju w pracy w żłobku czy ile zarabia starszy opiekun w żłobku. Dowiedz się, wszystkiego, co warto wiedzieć na temat tego stanowiska pracy.

Starszy opiekun w żłobku  – po ilu latach?

Jeśli chcesz pracować w żłobku, zapewne interesuje Cię ścieżka rozwoju zawodowego oraz stanowisko, jakim jest starszy opiekun w żłobku. Po ilu latach można nim zostać? Żeby być opiekunem, trzeba posiadać minimum 2 lub 3-letnie (w zależności od pozostałych spełnionych warunków) doświadczenie w pracy z dziećmi.

O ile kwestie związane z personelem żłobka i opieką nad dziećmi do lat 3 są regulowane przez aktualne przepisy, nie funkcjonuje w nich rozróżnienie na poszczególne stanowiska. W związku z tym to, kiedy będziesz mógł zostać starszym opiekunem czy też kierownikiem żłobka nie jest zależne od zewnętrznych okoliczności, a wewnętrznego regulaminu placówki oraz przyjętych w niej zwyczajów. To właśnie w tym regulaminie należy szukać informacji o tym, jakie stanowiska pracy wyróżnia się w danej placówce i czy istnieje w niej możliwość podjęcia zatrudnienia jako starszy opiekun.

JEŚLI PLANUJESZ UZUPEŁNIĆ SWOJE KWALIFIKACJE OPIEKUNA, WYBIERZ „SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”!

Jak zostać starszym opiekunem w żłobku? Starszy opiekun w żłobku – kwalifikacje

Zgodnie z aktualnymi przepisami opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje:

  • pielęgniarki lub położnej,
  • opiekunki dziecięcej,
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
  • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Zawód ten może wykonywać także osoba, która posiada wykształcenie przynajmniej średnie i ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 lub przed rozpoczęciem pracy odbyła 280-godzinne szkolenie, w którego toku odbyła minimum 80 godzin zajęć praktycznych. Praktyki i szkolenie może zrealizować w toku kursów dla opiekunów. Z kolei szkolenia uzupełniające to dobry wybór dla osób, które posiadają już kwalifikacje opiekuna w żłobku, ale miały przerwę w pracy, która wynosiła 6 miesięcy.

Ile zarabia starszy opiekun w żłobku? Najniższe, średnie proponowane wynagrodzenie dla opiekunów w żłobku wynosi zwykle 2973 zł, natomiast górne proponowane widełki średniego wynagrodzenia to 3374 zł brutto. Należy jednak spodziewać się, że wraz ze wzrostem doświadczenia oraz braniem udziału w dodatkowych szkoleniach, zarobki na tym stanowisku wzrosną.

starszy opiekun w żłobku po ilu latach

Jak zostać starszym opiekunem w żłobku?

Jeżeli chcesz zostać starszym opiekunem w żłobku (i oczywiście posiadasz już kwalifikacje opiekuna), warto wykonać ,,Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”. W toku takiego kursu omawia się między innymi zagadnienia takie jak:

  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
  • poszukiwanie szans i zagrożeń w toku rozwoju oraz jego wczesne wspomaganie,
  • metody planowania, organizowania i monitorowania rozwoju dziecka,
  • niezbędna dokumentacja w żłobku,
  • komunikacja pomiędzy opiekunem w żłobku a rodzicami dziecka.

Podczas szkoleń uzupełniających opiekunowie mają szansę dowiedzieć się także nieco na temat ich odpowiedzialności prawnej czy umiejętności radzenia sobie ze stresem, które na tym stanowisku mogą być potrzebne. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie, które honorowane jest na terenie całej Unii Europejskiej.