Główne założenia i zasady Klubu Dziecięcego

Prowadzenie swojej działalności wymaga od zarządzających spełniania różnorodnych wymogów administracyjnych, które ustanowione są przez prawo. Tak samo jest w przypadku klubu dziecięcego, który musi spełniać pewne określony wymogi wobec placówki, pracowników i dyrektorów. Określone są one przede wszystkim w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jak otworzyć klub malucha?

To, jak otworzyć klub malucha, wynika z nałożonych wymogów prawnych. Przede wszystkim należy podkreślić, że prowadzenie takiej działalności jest regulowane ustawą prawo przedsiębiorców. W związku z tym założyciel musi dokonać rejestru klubiku malucha na podstawie odpowiedniego wniosku. Jest on rozpatrywany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w zależności od miejsca prowadzenia placówki. Co więcej, wobec klubu dziecięcego wymagania nałożone są także w kwestii warunków lokalowych i sanitarnych oraz wykształcenia pracowników.

Kto może otworzyć klub dziecięcy?

Klubiki malucha mogą zostać stworzone i prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Ponadto działalność taką mogą rozpocząć jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne.

Klub dziecięcy – wymagania pod względem bezpieczeństwa

Na bezpieczeństwo osób przebywających w klubie dziecięcym składa się kilka elementów. Po pierwsze w lokalu muszą zostać potwierdzone spełnione wymagania przeciwpożarowe. Decyzję w tej kwestii podejmuje komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. 

Po drugie klub dziecięcy może działać w budynku, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne. W tym przypadku zatwierdzenie takiej miejsca następuje w wyniku otrzymania pozytywnej opinii od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dzięki temu określa się, ile maksymalnie dzieci może przebywać w klubiku malucha.

Na jakich zasadach działają kluby dziecięce? 

Założyciele klubu dziecięcego mają prawo do tego, aby stworzyć własny statut funkcjonowania placówki. W dokumencie tym powinny znajdować się informacje dotyczące nazwy i miejsce jego prowadzenia, a także warunki przyjmowania dzieci. Według prawa klub dziecięcy przeznaczony jest dla maluchów po 1. roku życia do końca roku szkolnego, w którym kończą 3. rok życia. 

klubik malucha

Kwestie rozpatrywane indywidualnie również powinny być uwzględnione. Co więcej, w statucie znajdują się informacje odnoszące się do zasad udziału rodziców w zajęciach, a także regulacji opłat za pobyt i wyżywienie malucha.

Kto może być zatrudniony w klubiku malucha?

Pracownikiem klubiku malucha może być jedynie osoba niekarana, która daje rękojmię należytej troski o dziecko. Opieką nad maluchami sprawują dzienni opiekunowie posiadający wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania tej pracy. Dodatkowo pomagać im mogą wolontariusze, o ile zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Umiejętności wymagane do pracy w klubie dziecięcym można nabyć podczas specjalnie przygotowanych kursów. Przykładem takiej propozycji jest Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, opracowane przez Krajowy Instytut Medyczny.

Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie dziecięcym tworzone jest po to, by uczestnik mógł pogłębić swoją wiedzę na temat prawidłowej opieki nad maluchami. Program zawiera tematy dotyczące: rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka, źródeł szans i zagrożeń rozwoju dziecka do lat 3, monitorowania procesu rozwoju dziecka, budowaniem relacji z maluchem itd. Ponadto omawiane są tematy związane z kompetencjami opiekuna.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają kwalifikacje, ale nie pracowały jako opiekun powyżej 6 miesięcy, a także u pracowników chcących rozwijać swoje umiejętności zawodowe. Zapisy na szkolenie zbierane są na stronie – https://opiekun.net/kursy/2/szkolenie-uzupelniajace-dla-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.