Ile trwa adaptacja w żłobku?

adaptacja dzieci w żłobku

Okres adaptacji w żłobku dla wielu osób bywa trudny, jednak wraz z upływem czasu dziecko adaptuje się całkowicie i zazwyczaj chętnie chodzi do żłobka. „Adaptacją w żłobku” nazywa się najczęściej pierwsze kilka dni, w których czasie maluch oswaja się z konkretną placówką i jej personelem. Dowiedz się, ile trwa adaptacja w żłobku.

Ile trwa adaptacja w żłobku?

Jeśli zastanawiasz się, ile trwa adaptacja w żłobku, to nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi! Terminem „adaptacja w żłobku” zazwyczaj określamy pierwsze kilka dni, w których czasie dziecko jeszcze zanim rozpocznie regularne uczęszczanie do placówki w pełnym wymiarze godzin, poznaje otoczenie. Adaptacja zwykle wygląda następująco:

 • rodzic przyprowadza malucha do żłobka;
 • zwiedza placówkę w towarzystwie rodzica oraz opiekuna;
 • dziecko poznaje inne dzieci, ogląda zabawki, dowiaduje się, gdzie spało i jadło.

Maluch przez parę dni przychodzi do placówki na kilka godzin, a część z tego czasu spędza w niej wraz z rodzicem, który powinien pokazać mu, że jest pozytywnie nastawiony do personelu, a żłobek jest dla niego bezpiecznym miejscem.

Podczas pierwszej próby pozostawienia dziecka w sali, rodzic czeka w szatni na informację od opiekuna, jak dziecko radzi sobie samo. Dzięki przeprowadzeniu takiej formy adaptacji dziecko może rozpocząć uczęszczanie do placówki bez zbędnego strachu, lęku i płaczu. Po wstępnym poznaniu środowiska chętnie przystępuje do zabawy z innymi dziećmi oraz rozrywek organizowanych przez opiekunki pracujące w żłobku. Na pytanie „ile trwa adaptacja w żłobku” można zatem odpowiedzieć, że tylko kilka dni lub skłonić się w stronę drugiego rozumienia adaptacji, które przedstawione zostanie poniżej.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ OPIEKUNEM MAŁYCH DZIECI, UKOŃCZ „SZKOLENIE NA OPIEKUNA W ŻŁOBKU lub KLUBIE DZIECIĘCYM”!

Alternatywne postrzeganie adaptacji w żłobku

Według innych definicji adaptacja dzieci w żłobku to nie tylko spotkania zapoznawcze, zwiedzanie placówki i poznanie personelu, ale ogół procesów, które zachodzą w świadomości dziecka przez pierwsze tygodnie uczęszczania do placówki. Za moment, w którym adaptacja dziecka w żłobku dobiegnie końca, wówczas uznaje się chwilę, w której dziecko:

 • zaczyna traktować pobyt w żłobku jako coś zupełnie normalnego;
 • wie, że codziennie rano będzie odwożone do żłobka, ale nie będą wiązały się z tym żadne negatywne emocje;
 • przestanie płakać z tęsknoty za rodzicami oraz domagać się ich natychmiastowego powrotu;
 • zacznie brać udział w zabawie z rówieśnikami i aktywnościach organizowanych przez personel.

Takie rozumienie adaptacji dziecka w żłobku jest znacznie szersze i bierze pod uwagę nieco więcej czynników związanych z dobrostanem dziecka.

ile trwa adaptacja w żłobku

Skąd czerpać wiedzę na temat adaptacji dziecka w żłobku?

Każdy opiekun powinien posiadać kompleksową wiedzę na temat adaptacji maluchów w żłobku. Żeby ją zdobyć, zaleca się wybór szkolenia, jakim jest „Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”. Po jego ukończeniu kursant otrzymuje stosowne dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności. Dużą zaletą takich szkoleń jest to, że są one organizowane za pośrednictwem wygodnej platformy e-learningowej, dzięki której można uczyć się, skąd się chce i kiedy ma się czas. Podczas kursu omawiane są między innymi zagadnienia takie jak:

 • psychologiczne podstawy rozwoju dziecka;
 • stymulowanie rozwoju dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa,
 • zabawa jako podstawowy rodzaj aktywności dziecka;
 • kreowanie przyjaznego do rozwoju środowiska;
 • kompetencje opiekuna, jego odpowiedzialność prawna i podstawy medycyny ratunkowej.

Podczas szkoleń kursanci uczą się wszystkiego, co może przydać się w toku wykonywania zawodu opiekuna w żłobku. Już dziś rozpocznij naukę w Krajowym Instytucie Medycznym!