Pierwsze dni w żłobku – jak pomóc dziecku?

pierwszy dzień w żłobku

Pierwsze dni w żłobku są bardzo dużym wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. W końcu to całkowicie nowe środowisko dla malucha, który zapewne po raz pierwszy będzie zmuszony opuścić swoich rodziców. Co zrobić, żeby dziecko możliwie jak najlepiej zniosło pierwsze dni w żłobku? Jak ułatwić mu wejście w nowe środowisko? Co może zrobić opiekun, by pomóc maluchowi? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego artykułu!

Jak przetrwać pierwsze dni w żłobku?

Okres niemowlęcy stanowi czas intensywnego rozwoju dziecka i wymaga od rodziców stałego doglądania ich pociech. W wielu przypadkach rodzice po przejściu początkowego okresu macierzyństwa rodzice są zmuszeni do powrotu do pracy. Wówczas niejednokrotnie jedynym, ale też rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług oferowanych przez żłobek.

Jest to miejsce, w którym sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do ukończenia 3 lat, przez maksymalnie 10 godzin dziennie. Ponieważ małe dzieci nie do końca rozumieją co się wokół nich dzieje, w żłobku mogą źle znieść brak towarzystwa opiekunów.  Jak można pomóc dziecku podczas pierwszych dni w żłobku?

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ NIECO WIĘCEJ NA TEMAT TEGO, JAK POMÓC DZIECKU W ŻŁOBKU, ZAPISZ SIĘ NA „KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”!

Pierwsze dni w żłobku – co robić?

Pierwsze dni w żłobku stanowią okres, w którym dziecko powinno stopniowo budować zaufanie wobec opiekunów żłobka. Przez ten okres powinny przebywać w placówce w obecności rodzica lub osoby bliskiej, do której ma pełne zaufanie. Dodatkowo wczesny proces adaptacji nie może być zbyt intensywny, tzn. zaleca się, aby w ciągu dnia dziecko nie zostawało w żłobku dłużej, niż kilka godzin. Dzięki temu nie odczuje traumy z powodu wystąpienia lęku separacyjnego. Adaptacja w żłobku powinna przebiegać etapowo i być dostosowana do wieku dziecka.

Pierwszy dzień w żłobku

Uczęszczanie dziecka do żłobka stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Dlatego najważniejszą rolę w przystosowaniu do nowych warunków pełni opiekun w żłobku, ponieważ to właśnie on posiada wiedzę z zakresu psychologii i rozwoju człowieka.

Taka osoba powinna wiedzieć, jak postępować w tej sytuacji i pomagać rodzicom we wprowadzeniu dziecka w nowe środowisko. Sukces tego procesu związany jest z koniecznością przestrzegania następujących zasad:

 • dziecko musi poznać nowe otoczenie w obecności rodzica;
 • podczas adaptacji rodzic powinien sprawować opiekę nad maluchem;
 •  należy ograniczać czas pożegnania z dzieckiem;
 • rodzic pozostaje zawsze w szatni;
 • opiekunowie pracujący w żłobku są w stałym kontakcie z rodzicami w związku z czynnikami wpływającymi na sposób sprawowania opieki nad maluchem;
 • rodzice podejmują próbę dostosowania się do zaleceń opiekunek.

Małe dziecko obserwuje otoczenie i opracowuje własne wnioski na jego temat. Rodzice i opiekunowie powinni być do siebie przyjaźnie nastawieni. Jest to ważne, bowiem miła atmosfera powoduje, że dziecko czuje się swobodniej i nie odczuwa lęku z powodu braku poczucia bezpieczeństwa. Podczas pierwszych dni w żłobku nie warto się smucić i dawać dziecku do zrozumienia, że rozłąka jest czymś złym. Najlepiej robić pozytywne wrażenie i zachęcać malucha do zabawy.

Jakie zabawy pierwszego dnia w żłobku?

Pierwsze dni dziecka w żłobku powinny opierać się na wzbudzeniu u niego miłych skojarzeń. Każdy opiekun powinien opracować plan wprowadzenia dziecka zawierający następujące elementy:

 • pierwsze dni w żłobku – jakie zabawy dziecko preferuje;
 • ulubione przedmioty i zabawki dziecka;
 • przyzwyczajenia podopiecznego;
 • zachowania niepożądane dziecka.

Oprócz tego warto zachęcać malucha do zabawy, która pozwoli odwrócić jego uwagę od rozłąki z rodzicami. Przykładowymi zabawami mogą być:

 • wspólne spożywanie posiłku, który najbardziej lubi dziecko (po konsultacji z rodzicami);
 • zabawy ruchowe z wykorzystaniem pluszaków;
 • wspólne śpiewanie piosenki powitalnej;
 • zwiedzanie przedszkola w towarzystwie rodzica;
 • zabaw w naśladowanie zwierzątek.

pierwsze dni w żłobku

Pierwszy dzień w żłobku to czas, kiedy dziecko poznaje zasady obowiązujące w placówce oraz jest przyuczane do realizacji planu dnia. W sytuacji, gdy zostaną rozpoznane nieprawidłowości związane z rozwojem dziecka, należy podjąć rozmowę z rodzicami w celu wypracowania sposobów, które wpłyną na samopoczucie dziecka.

Szkolenie „Opiekun w żłobku

Pierwsze dni w żłobku to dla wielu osób bardzo ciężki okres, a żeby móc pomóc zarówno dzieciom, jak i rodzicom, trzeba dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, dlatego w odniesieniu do opiekunów w żłobku rekomenduje się stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Cel ten można osiągnąć poprzez ukończenie kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym za pośrednictwem opiekun.net, czyli platformy Krajowego Instytutu Medycznego. Część teoretyczną kursu można zrealizować w wygodnej dla słuchaczy formie, bez wychodzenia z domu, co szczególnie ułatwia pogodzenie pracy z nauką, ale też samo przyswajanie wiedzy.

W programie przewidziane zostały również praktyki, podczas których istnieje możliwość nabycia niezbędnego doświadczenia zawodowego. Można je zrealizować w dowolnej placówce np. w okolicy miejsca zamieszkania. Krajowy Instytut Medyczny uzyskał zgodę na prowadzenie kursów od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie decyzji DSR-V.533.15.2022.PR z dnia 01.06.2022 r. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie, potwierdzające jego odbycie. Już dziś rozpocznij naukę na miarę XXI wieku!