Jak prowadzić zajęcia w żłobku?

opiekunka prowadzi zajęcia w żłobku

Współczesne żłobki mierzą się z wieloma wyzwaniami. Wynikają one z dostępu do metod i materiałów edukacyjnych, jakie można wykorzystać podczas prowadzonych zajęć przez opiekunów. Praktycy zawodu często preferują odmienny (własny) styl prowadzenia zajęć w żłobku, dlatego należy znaleźć złoty środek pozwalający na spełnienie ambicji zawodowych opiekunów w żłobku i wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Najpopularniejsze metody pracy w żłobku

Zastosowane metody pracy w żłobku są uzależnione od indywidualnych preferencji opiekunów, wieku podopiecznych oraz posiadanych przez nich zainteresowań.
W praktyce wśród najpopularniejszych metod pracy w żłobku m.in. zalicza się:

  • Bajkoterapię – czytanie bajek zwiększa zasób słów posiadany przez dzieci, wspiera rozwój kreatywnego myślenia i przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa,
  • Metodę pedagogiki zabawy – integracja dzieci poprzez organizowanie zabaw grupowych przy użyciu rozmaitych przedmiotów, np. chusty animacyjnej,
  • Techniki relaksacji – wykonywanie przez dzieci poleceń opiekuna, których celem jest wyzwalanie koncentracji i odprężenia,
  • Metodę polisensorycznego oddziaływania na jednostkę – zaangażowanie wszystkich zmysłów podczas zajęć edukacyjnych w celu zdobycia nowych doświadczeń i pobudzenia rozwoju poznawczego,
  • Metodę aktywnego słuchania muzyki – uwrażliwienie dzieci na bodźce wywołane podczas słuchania muzyki klasycznej z zamiarem kształtowania wyobraźni dźwiękowej,
  • Metodę gimnastyki rytmicznej – wspieranie rozwoju fizycznego oraz naśladowanie ruchów opiekuna poprzez rytmiczne wytwarzanie dźwięków,
  • Metodę aktywności wg M. i Ch. Knillów – integracja koordynacji układu mięśniowego i nerwowego podczas wykonywania ćwiczeń połączonych z muzyką,
  • Metodę ekspresji ruchowej – nauka wyrażenia siebie oraz odczuwanych emocji przez dziecko poprzez ruch i taniec, zajęcia rozwijają wrażliwość muzyczną oraz wyobraźnię.

Każda z wymienionych metod wymaga posiadania przez opiekuna interdyscyplinarnej wiedzy pozwalającej na prawidłowy rozwój dzieci. Zawód opiekuna w żłobku wymaga ciągłego doskonalenia posiadanych kwalifikacji zawodowych. Jest to szczególnie ważne, aby być na bieżąco z dostępnymi metodami nauczania wspierającymi kształtowanie umiejętności u małych dzieci.

Jak prowadzić zajęcia w żłobku?

Niezależnie od formy prowadzenia zajęć zadaniem opiekuna w żłobku jest kształtowanie samodzielności poprzez zdobywanie nowych doświadczeń przez dzieci do lat 3. Opiekun w żłobku jest osobą, która wprowadza maluchy w świat bajek, roślin, zwierząt, muzyki i plastyki. Celem prowadzonych zajęć jest zaciekawienie dzieci i sprowokowanie ich do podjęcia aktywności oraz zadawania pytań. Zajęcia w żłobku nie polegają wyłącznie na przedstawieniu dzieciom treści edukacyjnych. Zadaniem opiekuna jest zapewnienie zajęć, które umożliwią rozwój podopiecznych we wszystkich aspektach. Szczególny nacisk należy kłaść na zdobywanie umiejętności praktycznych, które przyczyniają się do zwiększenia pewności siebie oraz kształtowanie autonomii.

Opiekun dzienny szkolenie – co wybrać?

Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny jest doskonałą szansą na zdobycie nowych umiejętności praktycznych, które mogą być wykorzystane podczas prowadzenia zajęć w żłobku. Kurs realizowany jest za pomocą metody online, przez co nie wymaga od słuchaczy wygospodarowania czasu w sztywnych godzinach lekcyjnych. Program zajęć jest zaplanowany tak samo dla każdego, lecz indywidualnie wybieramy moment nauki i jej intensywność. Harmonogram dopasowujemy do własnych potrzeb, toteż jest to wygodne dla osób studiujących inny kierunek lub wykonujących pracę zawodową.

Po zakończeniu szkolenia każdy kursant otrzymuje zaświadczenie, które jest zgodne z wymaganiami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień do podjęcia pracy opiekuna dzieci do 3 roku życia i stwarza możliwość podjęcia pracy we wszystkich placówkach zapewniających opiekę nad małymi dziećmi.

Jakie są korzyści ukończenia szkolenia?

Poznanie nowych metod pracy przyczynia się do poprawy jakości pracy i w najlepszy sposób przygotowuje do wykonywania zawodu. Nie dość, że na szkoleniu dowiesz się o metodach organizacji zajęć, to dodatkowo uzupełnisz wiedzę z zakresu obowiązków, celów wychowawczych i edukacyjnych wskazanych dla najmłodszych. Co równie istotne, ukończenie kursu zwiększa wiarygodność kandydata na rynku pracy oraz jest jedną z przesłanek do podwyższenia wartości wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Kurs proponowany przez Krajowy Instytut Medyczny poszerza horyzonty myślowe związane z prowadzeniem zajęć w żłobku przy wykorzystaniu nowoczesnych, innowacyjnych metod angażujących wszystkie zmysły maluchów.

Nadal zastanawiasz się nad zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych? Poznaj całą ofertę proponowaną przez Krajowy Instytut Medyczny. Zmień swoją przyszłość! Dołącz do społeczności profesjonalistów dbających o prawidłowy rozwój małych dzieci. Zapisz się na szkolenie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym już dziś!