Kto to jest dzienny opiekun?

Opiekun dzieci pilnuje i uczy maluchy

Współczesny model funkcjonowania większości rodzin składa się z rodziców aktywnych zawodowo. Codzienne wyzwania związane pracą nie ułatwiają im organizacją prywatnych obowiązków. Aby zadbać o życie rodzinne, a w tym o opiekę nad małymi dziećmi, korzystają z usług żłobków lub klubów dziennych. Aczkolwiek nie wszyscy są do nich przekonani. Wówczas jedynym rozwiązaniem pozostaje dla nich skorzystanie
z pomocy dziennego opiekuna.

Kto to jest dzienny opiekun?

Dzienny opiekun jest osobą, która sprawuje opiekę nad dziećmi w warunkach domowych. Godziny pracy opiekuna dziennego zależą od zobowiązań zawodowych rodziców dzieci, którym zapewniana jest opieka. Opiekun może we własnym imieniu prowadzić działalność gospodarczą lub może być zatrudniony przez podmioty publiczne
i prywatne. Opieka nad dziećmi jest sprawowana w lokalu, do którego opiekun posiada tytuł prawny w postaci np. umowy najmu czy aktu własności.

Czym zajmuje się dzienny opiekun?

Dzienny opiekun zapewnia opiekę nad dziećmi w trybie indywidualnym lub w ramach grupy do pięciu dzieci. Gdy sprawowana jest opieka nad dzieckiem poniżej 1 roku życia, dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności bądź dzieckiem wymagającym specjalnej opieki, to dzienny opiekun może jednocześnie zaopiekować się maksymalnie trójką podopiecznych 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2018 roku istnieje możliwość sprawowania opieki przez dziennego opiekuna maksymalnie nad 8 dzieci. Jednak musi wówczas spełniać następujące warunki:

  • wyrażenie zgody przez rodziców wszystkich podopiecznych,
  • sprawowanie opieki nad podopiecznymi przez minimum jednego z rodziców.

Od wspomnianego limitu są odstępstwa. Jeśli w grupie znajduje się niemowlę lub dziecko niepełnosprawne i wymagające specjalnej opieki, to ustawodawca zakłada możliwość pełnienia opieki nad grupą składającą się maksymalnie z 5 dzieci.

Ile zarabia opiekun dzienny?

Wartość wynagrodzenia dziennego opiekuna regulowana jest w uchwale Rady Miasta lub Rady Gminy, w zależności, gdzie jest sprawowana opieka nad dziećmi. Przykładowe maksymalne stawki zatrudnienia dla Opiekuna Dziennego we Wrocławiu są następujące:

  • 600,00 zł brutto – sprawowanie opieki nad 3 dzieci,
  • 300,00 zł brutto – sprawowanie opieki nad 4 dzieci,
  • 1000,00 zł brutto – sprawowanie opieki nad 5 dzieci.

Jeśli opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności to ma prawo otrzymania dodatku do wynagrodzenia o wartości 1.200,00 zł brutto. Za każdy dzień nie sprawowania opieki nad dziećmi opiekun dzienny nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę.

Opiekun dzienny – nad jakimi dziećmi może sprawować opiekę?

Niemowlę oddane pod opiekę dziennego opiekuna musi mieć ukończone 20 tygodni. Okres sprawowania opieki nad dzieckiem kończy się wraz z przekroczeniem wieku 3 lat. Jest tylko jeden wyjątek – w sytuacji, gdy dziecko nie może być objęte edukacją przedszkolną, to może zostać objęte opieką opiekuna dziennego do ukończenia 4 lat.

Zadania opiekuna dziennego

Obowiązki zawodowe opiekuna dziennego związane są głównie ze sprawowaniem opieki nad małymi dziećmi. Do pozostałych zadań wchodzących w skład jego kompetencji zawodowych m.in. należy:

  • Współpraca z rodzicami dotycząca pracy nad dziećmi,
  • Zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
  • Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci,
  • Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych podopiecznych,
  • Trening czystości.

Opiekun dzienny – dodatkowe wymagania

Każdy opiekun dzienny zobowiązany jest to wpisania się do wykazu dziennego opiekuna, który zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do nadzoru jakości opieki sprawowanej nad dziećmi. Powierzenie opieki nad małymi dziećmi osobie nieposiadającej właściwych kompetencji oraz nie zarejestrowanej w wykazie dziennego opiekuna naraża dzieci na niebezpieczeństwo! Brak wpisu opiekuna do wykazu oznacza, że prowadzi działalność w sposób nielegalny! Wobec tego zaliczenie szkolenia na opiekuna dziennego jest obowiązkowe.

Gdzie zapisać się na szkolenie dla opiekuna dziennego?

Krajowy Instytut Medyczny zaprasza osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku dziennego opiekuna na dedykowane dla nich szkolenie online. Nauka zdalna w znaczny sposób ułatwia pogodzenie codziennych obowiązków z edukacją, bowiem każdy z osobna ustala dla siebie harmonogram zajęć i tempo realizacji materiałów. To co jednak najważniejsze, wiedza i kwalifikacje zdobyte w ramach kursu uprawniają do sprawowania opieki nad niewielką grupą małych dzieci. Udział w zajęciach ma wymierne korzyści względem posiadanego wykształcenia zawodowego. Świadectwo ukończenia kursu potwierdza wiarygodność posiadanych kompetencji przez kursanta, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na organizację szkolenia wydaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie dla dziennego opiekuna – dla kogo?

Kurs opiekun dzienny jest skierowany dla wszystkich pasjonatów opieki nad małymi dziećmi oraz osób, które pragną zdobyć kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu dziennego opiekuna. Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie umiejętności praktycznych, które mogą być wykorzystane podczas sprawowania opieki nad małymi dziećmi do lat 3.

Planujesz podjęcie pracy jako Dzienny Opiekun? A może jako rodzic chcesz się dokształcić z zakresu edukacji dzieci do lat 3? W tym przypadku koniecznie skorzystaj ze szkolenia, które umocni Twoją pozycję na rynku pracy i w praktyczny przygotuje Cię do pełnienia roli opiekuna.