Jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie opiekuna dziennego

opiekun dzienny babcia dofinansowanie

Dzieci w różnym wieku wymagają właściwej opieki i wsparcia wykwalifikowanych osób dorosłych w różnym stopniu. Oprócz żłobka i klubu dziecięcego, jedną z form instytucjonalnej troski o najmłodszych jest opiekun dzienny. To szczególnie ważna forma dbania o dzieci w niewielkich gminach wiejskich, gdzie często ze względu na niską liczbę dzieci nie ma dostępu do żłobka. Opiekun dzienny – dofinansowanie na kurs przysługuje każdej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Sprawdź, jak zostać opiekunem dziennym i jak zrealizować szkolenie na opiekuna z pozyskaniem odpowiednich środków.

Kim jest opiekun dzienny?

Opiekun dzienny to osoba, której zadaniem jest kompleksowa pomoc i wsparcie dla małej liczby dzieci. Pracujący na tym stanowisku zapewniają dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowego środowiska, gwarantują właściwą pielęgnację i opiekę edukacyjną, wraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb malucha, a także prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając przy tym rozwój psychomotoryczny dziecka.

Jednak najpierw trzeba zdobyć niezbędne kwalifikacje do pracy jako opiekun dzienny. Kwotę potrzebną na realizację kursu można pozyskać z dofinansowania, które pokryje 100% jego ceny. 

Jeśli chcesz zatrudnić opiekuna do dziecka, możesz także podpisać z nią umowę uaktywniającą i skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa. Każda osoba, która nie jest rodzicem dziecka do opieki, jest pełnoletnia oraz zrobi badania sanitarno-epidemiologiczne może zostać nianią. W praktyce oznacza to, że takimi osobami może być babcia, sąsiadka, emeryt czy studentka. W takim przypadku opiekunka nie musi mieć wykształcenia ani doświadczenia zawodowego na zatrudnienie jej jako niani jest w pełni możliwe.

CHCESZ PRACOWAĆ Z DZIEĆMI I TWORZYĆ ICH LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ? WYBIERZ ODPOWIEDNIE SZKOLENIE I SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA!

Jak zostać opiekunem dziennym?

Opiekunem dziennym może być osoba, która daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nigdy nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, wypełnia obowiązek alimentacyjny (jeśli taki został nałożony przez sąd), nie figuruje z bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz odbyła 160 h szkolenie.

W przypadku chęci uzyskania dofinansowania np. dla babci jako opiekunka dziecka należy przygotować tak zwaną umowę uaktywniającą, nie ma jednak jednego wzoru. Niezbędne dokumenty należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaką wiedzę i umiejętności można uzyskać na szkoleniu opiekuna dziennego?

W ramach szkolenia dla Opiekuna Dziennego można zdobyć wszelkie umiejętności i wiedzę przydatną w pracy z dziećmi w różnym wieku. W programie szkolenia znajdują się m.in. takie zagadnienia, jak:

  • aspekty rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego dziecka na poszczególnych etapach życia; 
  • szanse i zagrożenia w rozwoju dziecka do lat 3;
  • mechanizmy rozwojowe dziecka;
  • kreowanie społecznego i przedmiotowego środowiska;
  • zabawy eksploracyjne;
  • budowanie relacji społecznych z dzieckiem;
  • wprowadzanie malucha w kulturę;
  • kompetencje opiekuna dziecka.
opiekun dzienny dofinansowanie

Co zrobić, aby zdobyć dofinansowanie?

Istnieją różne sposoby sfinansowania szkolenia, dzięki któremu można pracować jako opiekun dzienny. Dofinansowanie takiego kształcenia również jest możliwe. Każda osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy ma możliwość ubiegać się o dofinansowanie do wybranych szkoleń.

Wniosek o bon szkoleniowy składają osoby do 30 roku życia, osoby powyżej 30 roku życia składają wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne. Wartość bonu szkoleniowego waha się od 1000 do 8000 zł. W zależności od uzyskanej kwoty możliwe jest zrealizowanie nawet kilku szkoleń i tym samym poszerzenie posiadanych kwalifikacji oraz zwiększenie swoich szans na zatrudnienie.Sprawdź, jak w łatwy sposób uzyskać dotacje dla bezrobotnych i dokonaj rejestracji na ,,Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” na platformie dydaktycznej Krajowego Instytutu Medycznego. Po dokonaniu rejestracji zgodnie z zawartą tam instrukcją Instytucja przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w Urzędzie Pracy.  Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie. Posiadamy zgodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na organizację kursu. Sam kurs natomiast jest zgodny z ustawą o opiece nad dziećmi do 3 roku życia z 04.02.2011 i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z 25.03.2011.