Jakie zawody łączą się z obowiązkami opiekuna dziennego?

dzidziuś pod opieką opiekun dziennego

Dzienny opiekun w żłobku nie tylko organizuje czas dzieci przebywających w placówce, ale także dba o zaspokajanie ich potrzeb. Spełnia zatem funkcje opiekuńczo-wychowawcze oraz wspomaga rozwój maluchów. Jest to odpowiedzialny zawód, którego wykonywanie ma wpływ na przyszłość dzieci. Dlatego kandydat na to stanowisko musi mieć odpowiednie kompetencje.

Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna opiekuna w żłobku?

Rozmowa kwalifikacyjna opiekuna w żłobku ma na celu wyłonienie zazwyczaj jednego z wielu kandydatów. Dzięki niej pracodawca może zweryfikować, czy osoba aplikująca na to stanowisko spełnia jego oczekiwania wobec pracowników i standardy placówki.

Jest to także czas, w którym kandydat może poznać dokładnie zakres obowiązków i specyfikę pracy w konkretnym miejscu, a także warunki zatrudnienia. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej opiekuna w żłobku pracodawca ma szansę zweryfikować informacje znajdujące się w CV i innych tego typu dokumentach.

Starszy opiekun w żłobku – po ilu latach? Możliwości awansu

W świetle prawa osoba, która sprawuje opiekę nad dziećmi, określana jest jako: dzienny opiekun w żłobku. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie definiuje tego, kim jest starszy opiekun. 

Jednak w tym akcie prawnym znajduje się informacja o możliwościach rozwoju zawodowego osób zatrudnionych na to stanowisko. Mianowicie dzienny opiekun może awansować na dyrektora żłobka. Dlatego też nie określa się informacji na temat starszego opiekuna w żłobku – po ilu latach może nim zostać.

 opiekun dzienny w pracy

Warto dodać, że aby otrzymać posadę dyrektora, kandydat musi jednak mieć wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Czy tylko nauczyciel i pedagog może pracować jako opiekun dziennym?

Jako opiekun dzienny może podjąć pracę osoba z kwalifikacjami nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, a także pedagog: opiekuńczo-wychowawczy, społeczno-wychowawczy, czy też wczesnej edukacji. Jednak nie są to jedyni kandydaci, którzy mają szansę zdobyć zatrudnienie w żłobku

Do innych uprawnionych do pracy jako opiekun dzienny, zalicza się osoby z kwalifikacjami: pielęgniarki, położne, opiekunki dziecięce, terapeutów pedagogicznych.

Czy kurs opiekuna dziecięcego wystarczy, by zatrudnić się w żłobku?

Krajowy Instytut Medyczny oferuje Szkolenie dla Dziennego Opiekuna, które sprawdzi się nie tylko dla kursantów pragnących zdobyć zatrudnienie jako opiekun dzienny, ale także dla osób, które chcą uzupełnić swoje umiejętności i kwalifikacje. Sprawdzi się także dla rodziców lub planujących zakładać rodzinę. 

Kurs opiekuna dziecięcego daje uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania prawidłowej opieki nad maluchami. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.