Rozwój dziecka miesiąc po miesiącu, czyli jak zadbać o dobro dzieci w wieku do lat 3

rozwój dziecka miesiąc po miesiącu

Zapewnienie odpowiednich warunków i wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka, ale także na każdej innej płaszczyźnie, ma wpływ na jego dorastanie. Dlatego też dzienny opiekun, a także rodzice, powinni zapoznać się z tym, w jaki sposób postępować z maluszkiem. Przydatne w tej kwestii są szkolenia dotyczące m.in. rozwoju psychicznego dziecka i sposobów jego stymulacji.

Rozwój dziecka miesiąc po miesiącu w pierwszym półroczu

Szczególnie w 1. roku życia można dostrzec gwałtowny rozwój dziecka miesiąc po miesiącu. W pierwszym z nich maluch ma podkurczone rączki i nóżki, a dłonie zaciśnięte, często patrzy tam, gdzie źródło światła. W drugim miesiącu coraz częściej leży w pozycji wyprostowanej i zaczyna obserwować przedmioty, wodząc za nimi wzrokiem. 

W kolejnym już prostuje nóżki i podnosi ręce, a także reaguje na znane mu przedmioty, np. butelkę. Czwarty miesiąc to czas, w którym maluch gaworzy i potrafi obrócić się na bok, by leżeć na brzuchu, a także coraz bardziej jest zainteresowany otoczeniem. W piątym miesiącu życia dziecko sprawnie zmienia pozycje leżące z pleców na brzuch i unosi głowę. Co więcej, bawi się zabawkami – chwyta je i potrząsa, jest coraz bardziej aktywne. Następnie w pierwszym półroczu maluch jest coraz sprawniejszy, przywiązuje się do rodziny, a na widok nieznanych osób wykazuje nieufność. 

Na dynamikę rozwoju dziecka miesiąc po miesiącu mają wpływ również warunki, w jakich się wychowuje i indywidualne możliwości. Oczywiście występują zmiany na podłożu emocjonalnym, psychicznym, psychoruchowym. Tutaj przedstawiono jedynie przykłady zmian, jakie zachodzą w pierwszym półroczu życia człowieka.

Umiejętności rocznego dziecka

Do klubu dziecięcego mogą dołączyć maluchy od ukończenia 1. roku życia, w związku z tym dzienny opiekun musi wiedzieć, czego spodziewać się po podopiecznym. W rozwoju psychomotorycznym dziecka dostrzega się to, że potrafi ono usiąść z pozycji stojącej, a często nawet chodzić. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, niektóre maluchy potrzebują nawet 18 miesięcy, aby zacząć samodzielnie się poruszać.

rozwój dziecka miesiąc po miesiącu

Wśród umiejętności rocznego dziecka dostrzega coraz większą samodzielność. Oznacza to, że maluch pewne czynności chce wykonywać samemu, np. poruszanie przedmiotami, jedzenie. Ponadto roczne dziecko potrafi wymówić proste słowa i rozumie polecenia typu: „zrób papa”.

Wpływ dziennego opiekuna na rozwój psychiczny dziecka i nie tylko

Największe znaczenie w kształtowaniu rozwoju psychicznego dziecka ma jego środowisko oraz sposób sprawowania nad nim opieki. W związku z tym dzienny opiekun musi zadbać o to, by maluch w klubie dziecięcym czuł się bezpiecznie. Dlatego też placówki muszą spełniać wymogi określone przez prawo dotyczące standardów sanitarnych, zasad BHP i zatrudniania kadry. 

Ponadto otoczenie i znajdujące się w nim przedmioty powinny pobudzać jego ciekawość, a także wspierać rozwój, np. zabawki manipulacyjne. Bardzo duże znaczenie ma umiejętność odczytywania sygnałów płynących z zachowania dziecka, a także odpowiednie interpretowanie, a następnie reagowanie na nie.

Czy szkolenie przygotuje do wspierania rozwój psychomotoryczny dziecka?

Szkolenie dla Dziennego Opiekuna oferowane przez Krajowy Instytut Medyczny umożliwia zdobycie wiedzy na temat rozwoju dziecka miesiąc po miesiącu, a także jego stymulowania. Dlatego też sprawdzi się on nie tylko dla osób, które chcą pracować jako dzienny opiekun, ale także dla rodziców.

Ponadto absolwent Szkolenia dla Dziennego Opiekuna otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie tego kursu. Kursant nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej