Klub dziecięcy a żłobek – różnice, o których warto wiedzieć

opieka nad dzieckiem

Czy zapisać dziecko do żłobka? A może wybrać klubik dziecięcy? To pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, wybierając placówkę oświatową dla swojego maluszka. Zanim jednak to nastąpi, warto poznać możliwości tych miejsc i rozbieżności występujące między nimi. Ten artykuł pozwoli poznać, jaka jest różnica między żłobkiem a klubem dziecięcym, a także ich pracownikami.

Jaka jest różnica między żłobkiem a klubem dziecięcym?

Jest jedna kluczowa różnica pomiędzy żłobkiem a klubem dziecięcym – wiek, w którym maluch jest przyjmowany do placówki. W pierwszym z wymienionych miejsc dziecko może uczęszczać od ukończenia 20. tygodnia życia, a z kolei do klubu dziecięcego od 1. roku życia. Zakładając, że maluch rozpoczyna żłobek od razu po uzyskaniu wymaganego wieku – przekłada się to na całkowitą długość czasu, w którym można go tam przyprowadzać.

Opieka w tych placówkach sprawowana jest do momentu ukończenia roku szkolnego, w którym będzie miał on 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia tego pobytu o rok zarówno w klubiku malucha, jak i żłobku.

Zapisz się na “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, by zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym

Żłobek a klub dziecięcy – różnice w wymogach prawnych

Różnice dotyczące żłobka a klubu dziecięcego odnoszące się do wymogów prawnych tych placówek można odnaleźć w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Po pierwsze rozbieżnością pomiędzy tymi placówkami jest obowiązek zatrudnienia pielęgniarki lub położnej. W ustawie znajduje się zapis, że dotyczy żłobka, do którego uczęszcza więcej niż 24 dzieci. Taki wymóg nie jest nałożony na klub dziecięcy. 

Po drugie, różnicę w wymogach prawnych możemy dostrzec w  ograniczeniu w limicie miejsc. Poza zapisem o liczbie dzieci przypadającej na jednego opiekuna istnieje informacja, że klub dziecięcy może przyjąć maksymalnie 30 osób. W kwestii żłobka takiego komunikatu nie zamieszczono.

Opiekunka w żłobku a klubie dziecięcym

Zarówno opiekunka w klubie dziecięcym, jak i opiekun w żłobku odpowiedzialni są za sprawowanie czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w zależności od wieku dziecka. Pracownicy ci zajmują się organizacją czasu malucha w placówce, tj. prowadzą zabawy i zajęcia z elementami edukacji stymulujących rozwój dziecka, a także dbają o ich potrzeby fizjologiczne i psychospołeczne.

klub dziecięcy a żłobek

Jak wskazuje KZiS (klasyfikacja zawodów i specjalności) zawód opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym został sklasyfikowany pod numerem: 531107. Wspólny kod wskazuje, że mimo iż osoby na tym stanowisku pracują w różnych placówkach, to zakres ich obowiązków jest taki sam.

Jakie kursy online dla opiekunów dzieci warto wybrać?

Decydując się na kursy online dla opiekunów dzieci, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na program tego szkolenia. Materiały dydaktyczne powinny być opracowane w taki sposób, aby przygotować uczestnika do rozpoczęcia pracy w żłobku. Należy wybierać szkolenia, po których otrzymuje się potwierdzenie ukończenia nauki. 

Takie rozwiązanie oferuje “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, ponieważ jego absolwent po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Potwierdza ono zdobycie umiejętności zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO. 

Warto dodać, że zaświadczenie to jest honorowane tak samo, jak dokument po ukończeniu szkolenia stacjonarnego.