Przeciwwskazania do pracy jako opiekunka w żłobku

Praca w żłobku wiąże się z dużą odpowiedzialnością za zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dzieci. Dlatego też osoby zatrudnione w placówkach oświatowych dla najmłodszych muszą spełniać wiele wymogów, aby zapewnić maluchom najwyższe standardy opieki. W tym artykule odpowiemy na pytanie, kto może pracować w żłobku i jakie wymagania musi spełniać opiekunka w żłobku. 

Kto może pracować w żłobku jako opiekun? Wymagane wykształcenie

Jeśli chodzi o kompetencje, od opiekuna w żłobku wymaga się minimum wykształcenia średniego, a dodatkowo specjalistycznego przygotowania, które umożliwi prawidłowe wykonywanie obowiązków zawodowych. W związku z tym osoba na tym stanowisku powinna mieć odpowiednie wykształcenie, które może zdobyć:

  • zostając absolwentem studiów lub studiów podyplomowych na kierunku albo specjalności związanej z pedagogiką bądź wspomaganiem rozwoju lub
  • nabywając kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela, pedagoga lub terapeuty lub
  • kończąc  “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” dostępne na stronie naszej Instytucji. 

Zapisz się na “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, aby zdobyć wiedzę niezbędną do pracy jako opiekun W ŻŁOBKU

Opiekun w żłobku wobec problemów z prawem

Kandydat na stanowisko opiekuna w żłobku musi dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi oraz spełniać określone warunki dotyczące niekaralności. Nie może być osobą uznaną przez sąd za winną popełnienia przestępstwa. Należy to poświadczyć dokumentem z Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, jeżeli na opiekuna w żłobku nałożono obowiązek alimentacyjny, musi on go wypełniać. Należy dodać, że pracy z dziećmi nie może wykonywać osoba ubezwłasnowolniona lub pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Opiekunka w żłobku – praca wymagająca zdrowia

Opiekunka w żłobku pracy nie może wykonywać, jeżeli nie ma zrobionych ważnych badań lekarskich, których celem jest potwierdzenie jej zdrowia i możliwości realizowania powierzonych obowiązków. Ponadto przeciwskazaniem mogą być różnego rodzaju zaburzenia psychiczne lub emocjonalne, które wpływają na zdolność do nawiązywania relacji z dziećmi oraz ich rodzicami lub na utrzymanie spokoju i koncentracji. To samo dotyczy osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych, które wpływają na zdolność zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

testy opiekunka dziecięca

Jak odbywa się “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”?

“Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” odbywa się za pomocą platformy e-learningowej, która zawiera materiały opracowane przez specjalistów i jest dostępna dla kursantów przez cały czas, dlatego to uczestnik decyduje, w jakim tempie odbywa się nauka. Aby przystąpić do szkolenia, należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Ponadto urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Rejestracji na szkolenie można dokonać pod poniższym odnośnikiem: https://opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym.

Weryfikacja wiedzy – testy opiekunki dziecięcej

Po każdym zrealizowanym temacie dostępne są testy – opiekunka dziecięca wykonuje je, aby zapoznać się dokładniej z przygotowanym materiałem. Dzięki temu może również na bieżąco weryfikować swoją wiedzę, co pomaga w procesie nauki. Natomiast po przerobieniu wszystkich z nich, należy wykonać test generalny, napisać pracę zaliczeniową i odbyć praktyki – są one ostatnim szczeblem do uzyskania kwalifikacji zawodowych na opiekuna. Po jego pozytywnym zakończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.