Praca wolontariusza w żłobku i jej wpływ na rozwój dzieci

praca w żłobku

Istotnym elementem sprawowania opieki jest zadbanie o prawidłowy rozwój i potrzeby emocjonalne dziecka, uwzględniając jego możliwości psychofizyczne. Ponadto wzbogacanie potrzeb malucha działa korzystnie na jego wychowanie i edukowanie w przyszłości. Decydując się na żłobek, warto wybrać miejsce charakteryzujące się przyjaznym dla niego środowiskiem oraz profesjonalnie przygotowaną kadrą pracowników.

Czy opieka wpływa na możliwości psychofizyczne dziecka?

W pierwszych miesiącach po narodzinach maluszki są w pełni zależne od rodziców, którzy są zobowiązani do zaspokojenia ich wszystkich potrzeb. Troska opiekunów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju możliwości psychofizycznych dziecka. Do podstawowych potrzeb należą przede wszystkim te związane z fizjologią, tj. sen, pokarm, higiena i ciepło. 

Jednak już od pierwszych chwil maluchy pragną bliskości, kontaktu i dotyku z rodzicami, co wynika z potrzeb emocjonalnych dziecka. Ich zapewnienie wpływa na zadbanie o poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się na odpowiednie funkcjonowanie oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. 

Zapisz się na “Szkolenie dla Wolontariusza w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” i dowiedz się, jak prawidłowo stymulować rozwój dziecka

Potrzeby dziecka w kontekście żłobka

Jak wskazano powyżej, zadbanie o potrzeby maluchów ma bardzo duże znaczenie, co wpływa na zakres obowiązków osób w pracy w żłobku. Oznacza to, że zarówno pedagodzy, jak i wolontariusze muszą skupić się na opiece z troską o potrzeby psychiczne dziecka, a dopiero później myśleć o sposobach na realizowanie działań dydaktyczno-edukacyjnych.

potrzeby emocjonalne dziecka

Nie tylko w przypadku rodziny prawidłowa relacja z dorosłym stanowi optymalne środowisko do rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Zdarza się, że rozłąka z rodzicami nawet na kilka godzin może być trudnym doświadczeniem dla malucha, co może stanowić wyzwanie w pracy w żłobku. Dlatego też nie tylko pedagodzy, ale także wolontariusze muszą zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności do sprawowania opieki nad dziećmi.

Praca w żłobku – co robi wolontariusz w żłobku?

Współpraca z pedagogami i pozostałymi pracownikami żłobka w celu zadbania o potrzeby dziecka – to główne zadanie wolontariuszów. Związane jest to z wykonywaniem czynności opiekuńczych i pielęgnacyjno-higienicznych. Pracownicy zobowiązani są dbać o to, by czas spędzony w żłobku dawał maluchowi radość, a także wpływał na kształtowanie jego rozwoju, dlatego organizują oni zajęcia i zabawy edukacyjne dostosowane do wieku dziecka.

Należy podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym stanowi priorytet w pracy w żłobku, zatem wolontariusz zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania maluchowi pierwszej pomocy.

Szkolenie dla Wolontariusza w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

W naszej ofercie znajduje się “Szkolenie dla Wolontariusza w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, dzięki któremu kursant zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby zostać wolontariuszem i sprawować opiekę nad dziećmi do lat 3 w placówce oświatowej. 

Zatem kurs ten przygotowuje uczestnika do udzielenia pierwszej pomocy maluchowi w sytuacjach zagrażających jego życiu. Ponadto omawiane są na nim sposoby stymulowania rozwoju dziecka przez zabawy oraz kwestie opieki pielęgnacyjnej. 

“Szkolenie dla Wolontariusza w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” dostępne jest na stronie instytutu – https://opiekun.net/kursy/3. Ukończenie tego kursu potwierdzone zostaje zaświadczeniem. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.