Kontrola sanepidu w żłobku. Wszystko, co musisz wiedzieć

czy sanepid informuje o kontroli

Sanepid jest instytucją, która okresowo dokonuje szczegółowych kontroli higieniczno-sanitarnych w różnego rodzaju instytucjach. Wśród nich znajdują się m.in. placówki wychowawcze. Jak przebiegają działania sanepidu, powinien wiedzieć m.in. opiekun żłobka. Jak przebiega kontrola sanepidu? Jak często można się spodziewać takiej weryfikacji i jak przygotować się do tego typu spotkania?

Dlaczego sanepid kontroluje żłobki?

Państwowa Inspekcja Sanitarna, czyli sanepid to organ powołany w celu wykonywania określonych zadań z zakresu zdrowia publicznego. Działania te określa ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którą wśród najistotniejszych czynności tej instytucji jest sprawowanie nadzoru nad procesami wychowania, nauczania czy warunkami higienicznymi i zdrowotnymi w żłobkach. Kluczowe jest także skontrolowanie, czy dana placówka prowadzi działalność zgodnie z poszczególnymi przepisami.

Celem kontroli sanepidu jest zapewnienie w żłobkach właściwych warunków środowiskowych oraz nadzorowanie jakości żywienia. Państwowa Inspekcja Kontroli jest też niezbędna podczas odbioru budynków, w których znajdować się będą żłobki lub po wprowadzeniu istotnych zmian w placówce istniejącej, takich jak np. rozbudowa czy zmiana przeznaczenia pomieszczeń.

POZYSKAJ CENNĄ WIEDZĘ I POSZERZ SWOJE KWALIFIKACJE, WYBIERAJĄC „SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”

Jak często i kiedy można się spodziewać kontroli i czy jest zapowiedziana?

Czy sanepid informuje o kontroli to jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z obowiązującym prawem sanepid nie musi zapowiadać przeprowadzenia kontroli w przypadku, gdy wizyta dotyczy sprawdzenia kwestii związanych z żywnością. Kontrola Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest natomiast zapowiadana poprzez stosowne wezwanie wysłane odpowiednio wcześniej.

Poza tym, czy sanepid uprzedza o kontroli, kluczowe jest też w momencie rozpoczynania działań w placówce. Inspektor powinien poinformować dyrektora żłobka o przeprowadzanych działaniach i swojej obecności. Osoba z sanepidu powinna też okazać aktualną legitymację sanepidowską, upoważnienie do wykonania stosownych czynności i przedstawić zakres działań, jakie będą prowadzone w ramach kontroli.

Pracownicy żłobka powinni też wiedzieć, kiedy mogą się spodziewać kontroli sanepidu. Jak często Państwowa Inspekcja Sanitarna może weryfikować warunki i stan placówek oświatowych, określone jest w wewnętrznych regulaminach stacji sanepidu. Najczęściej kontrola ma miejsce dwa razy w roku.

kontrola sanepidu jak często

Jak wygląda kontrola sanepidu w żłobku?

Podczas kontroli sanepidu w żłobku w zakresie higieny wykonywane jest sprawdzenie:

 • dostępu dzieci do przechowywania swoich rzeczy osobistych odrębnie;
 • przestrzegania niespożywania alkoholu i norm niepalenia;
 • sposobu przechowywania pościeli dzieci;
 • zabezpieczenia grzejników i okien;
 • zawartości apteczki;
 • ergonomii mebli;
 • dostępności środków higienicznych i odpowiedniej liczby misek ustępowych oraz umywalek;
 • sposobu przechowywania nocników i prania nieczystości;
 • materiałów zastosowanych na ścianach pomieszczeń;
 • dokumentów (akta osobowe w zakresie badań pracowników, umowy z dostawcami, jadłospis, księga HACCP).

Odnośnie do aspektów związanych z żywieniem w żłobku sanepid weryfikuje w placówkach:

 • ciągi komunikacyjne do miejsca pozostawiania posiłków przez catering;
 • czynności wykonywane przez odbiorców odpadów;
 • podział na strefę czystą i brudną w kuchni;
 • czy mierzona jest temperatura lodówki;
 • fakt sprawdzania przywożonych posiłków w przypadku korzystania z cateringu;
 • wyniki badań wody.

Jak się przygotować do kontroli sanepidu w żłobku?

Ponieważ kontrola sanepidu w żłobku może być niezapowiedziana, każdy opiekun powinien na bieżąco przygotowywać się na taką ewentualność. To przede wszystkim dokładne zapoznanie się z konkretnymi wymogami i restrykcjami oraz aspektami, na które sanepid zwraca uwagę. Ważne jest również porządkowanie dokumentacji na bieżąco i regularne dbanie o czystość czy naprawę wszelkich usterek, czy awarii.

Warto zwrócić uwagę na ,,Szkolenie uzupełniające na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym” realizowane przez Krajowy Instytut Medyczny. To dobra propozycja dla osób posiadających już kwalifikacje Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym i jednocześnie takich, które nie pracowały w tym zawodzie dłużej niż 6 miesięcy. Oferowane szkolenie jest realizowane za zgodą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a każdy absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie.