Obowiązki opiekuna dziennego inne niż w żłobku?

Pozostawienie malucha pod opieką w żłobku lub klubie dziecięcym może być dla rodzica nie lada wyzwaniem. Dlatego też miejsca te muszą być stworzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a kadra powinna wzbudzać zaufanie, w czym zdecydowanie pomaga odpowiednie przygotowanie do pracy. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytanie: jak założyć punkt opieki dziennej dla dzieci, a także wskażemy wymogi, jakie powinno spełniać to miejsce. Ponadto omówimy specyfikę pracy opiekuna dziennego.

Czym się zajmuje dzienny opiekun dziecka?

Opiekun dzienny zajmuje się czynnościami w zakresie pielęgnacji, edukacji i wychowania. Ponadto organizuje maluchowi czas poza domem w taki sposób, aby dodatkowo stymulować jego prawidłowy rozwój. Dzienny opiekun jest odpowiedzialny za zapewnienie dziecku właściwej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. 

Jest to czynnik różniący go od opiekuna w żłobku, chociaż osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna dziennego, również może zostać zatrudniona w placówkach oświatowych dla najmłodszych. Warto dodać, że dzienny opiekun dziecka nie jest zawodem tożsamym z opiekunką dziecięcą domową, tzw. nianią, która zajmuje się maluszkiem w jego miejscu zamieszkania.

Zapisz się na “Szkolenie dla Opiekuna Dziennego”, aby nabyć umiejętności niezbędne do pracy na tym stanowisku

Jak założyć punkt opieki dziennej dla dzieci?

Punkt opieki dziennej dla dzieci to inne określenie na klub dziecięcy, który ma na celu zorganizowanie opieki dla maluchów od 1. roku życia do ukończenia 3 lat. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, a także troskę o dobrostan maluchów, muszą one spełniać pewne wymogi prawne. 

Zatem, aby założyć punkt opieki dziennej dla dzieci, należy:

  • wybrać lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe, a także uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów;
  • zapewnić kadrę mającą odpowiednią wiedzę i umiejętności dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi;
  • zorganizować wyżywienie.

dzienny opiekun dziecka

Prowadzenie klubu dziecięcego jest regulowane ustawą prawo przedsiębiorców, dlatego założyciel musi uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru na podstawie wniosku rozpatrywanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w zależności od miejsca prowadzenia placówki. 

Co więcej, miejsce to musi wypełniać obowiązki administracyjne, takie jak: 

  • opracowanie statutu i regulaminu organizacyjnego klubu dziecięcego; 
  • aktualizowanie informacji zawartych w rejestrze;
  • tworzenie dokumentacji sprawozdawczej.

Praca jako dzienny opiekun wymaga odpowiedniego przygotowania 

Aby rozpocząć pracę jako dzienny opiekun, a także poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad dziećmi, należy zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne w tym zawodzie. W związku z tym warto zdecydować się na “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna oferowane przez naszą placówkę, które kompleksowo omawia tematy dotyczące rozwoju malucha w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, a także odnosi się do zagadnień dotyczących pracy jako opiekun dzienny.

Warto dodać, że absolwent po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny otrzymał zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.