Od ilu lat można pracować jako opiekunka?

od ilu lat można pracować jako opiekunka

Opiekunka to bardzo odpowiedzialna praca. Osobie, która świadczy takie usługi, powierza się w końcu własne dziecko. Zgodnie z przepisami jest to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Od ilu lat można pracować jako opiekunka? Jakie są obowiązki opiekunki? Co przepisy mówią o tym zawodzie i jaki jest kod zawodu? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego artykułu!

Od ilu lat można pracować jako opiekunka?

Od ilu lat można pracować jako opiekunka? Od opiekunki wymaga się tego, by miała ukończone 18 lat. Aktualne przepisy nie określają tego, od jakiego wieku dzieci mogą zostawać same w domu, ale jeżeli opiekunka będzie młodsza, niż 18 lat nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a jedynie ograniczoną. To znaczy, że formalnie nie może wziąć pełnej odpowiedzialności za dziecko pozostawione pod jej opieką. W praktyce oznacza to tyle, że rodzice pozostawiający swoje dziecko pod opieką niepełnoletniej osoby wciąż są za nie w pełni odpowiedzialni, nawet jeżeli nie ma ich na miejscu.

JUŻ DZIŚ ROZPOCZNIJ „SZKOLENIE NA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM” I ROZWIJAJ SWOJE KOMPETENCJE RAZEM Z NAMI!

Co warto wiedzieć o zawodzie opiekunki dziecięcej?

Opiekunka dziecięca to zawód sklasyfikowany pod kodem 325905. Za zawód pokrewny względem opiekunki dziecięcej można uznać przykładowo dziennego opiekuna małego dziecka, który to sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3, a jego zawód znajdziemy pod numerem 531108. Wyróżnić można także zawód opiekunki dziecięcej domowej, która została opisana numerem 531104. W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie zawodów 5311, czyli „Child care workers”.

Czym różni się opiekunka dziecięca od opieki dziennej małego dziecka?

Opiekunka dziecięca to osoba, która sprawuje opiekę nad dziećmi w gospodarstwie domowym lub na własne potrzeby, również poza domem, udając się pod adresy osób zainteresowanych. Może sprawować opiekę stacjonarną, a także zabierać dzieci na spacery, zaprowadzać je do żłobka lub przedszkola i odbierać stamtąd. Opieka dzienna małego dziecka organizuje opiekę instytucjonalną np. na wsiach, gdzie nie ma wystarczającej liczby dzieci do tego, by utworzyć przykładowo żłobek. Może mieć pod opieką do pięciu dzieci. Jeśli marzysz o pracy jako profesjonalna opiekunka dziecięca lub chcesz rozwijać swoją działalność w opiece dziennej, nasze „Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” jest idealnym rozwiązaniem! Zdobędziesz nie tylko niezbędną wiedzę, a także potrzebne umiejętności.

od ilu lat można pracować jako opiekunka

Jakie zadania wykonuje opiekunka dziecięca?

Opiekunka, jak sama nazwa wskazuje, opiekuje się dzieckiem i pilnuje, by mogło ono spędzić czas w sposób bezpieczny i rozwijający. Dba o to, by dziecko nie uległo żadnemu wypadkowi i by jego potrzeby emocjonalne były spełnione. Oprócz tego dba lub pomaga młodemu człowiekowi pilnować higieny, podaje mu posiłki, karmi go i po nich sprząta. Może także doglądać dziecka podczas snu czy organizować mu zabawę. Do wykonywania tych zadań potrzebne są jej odpowiednie umiejętności i wiedza potwierdzone stosownym dokumentem. Dlatego też absolwenci oferowanego przez „Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, potwierdzające zdobyte umiejętności. Warto dodać, że uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ organizacja szkolenia odbywa się za zgodą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

O czym należy pamiętać?

Taki dokument nie tylko świadczy o zdobytych umiejętnościach i wiedzy, ale także zwiększa zaufanie rodziców do opiekunki. Oprócz tego powinna zwrócić uwagę na to, by:

  • urozmaicać zabawy w taki sposób, by były ciekawe dla malucha;
  • kształtować w nim pozytywne przyzwyczajenia i nawyki zdrowotne np. dotyczące siedzenia;
  • kształtować w nim pozytywne nawyki higieniczne np. uczyć mycia rąk po każdym powrocie do domu czy skorzystaniu z łazienki;
  • udzielić mu w razie potrzeby pierwszej pomocy w sposób poprawny, bez zbędnej zwłoki.

Kim jest niania według ustawy?

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 definiuje nianię, jako osobę fizyczną, która sprawuje opiekę nad dziećmi, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy z Kodeksu Cywilnego dotyczące zlecenia — jest to tzw. umowa uaktywniająca. Niania może opiekować się dziećmi od 20 tygodnia życia i należy odprowadzać za nią składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.