Praca opiekuna dziennego – jakie powinien mieć podejście do dzieci?

nauka poprzez zabawę

Opiekun dzienny ma duży wpływ na samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka ze względu na czas, jaki maluch spędza w placówce oświatowej. Zatem dbanie o odpowiednią opiekę ma kluczowe znaczenie w trosce o jego dobrobyt. Jednak opiekun dzienny troszczy się także o to, by wspierać prawidłowy rozwój podopiecznych, np. wykorzystując zabawy edukacyjne dla dzieci.

Cechy i kompetencje potrzebne opiekunowi dziennemu

Na stanowisku opiekuna dziennego istotne jest to, by osoba ta po prostu lubiła dzieci. Oznacza to, że powinna być wobec nich cierpliwa, zaangażowana i empatyczna. W pracy opiekun dzienny musi stawiać dobro dziecka na pierwszym miejscu i dbać o jego potrzeby. Opiekowanie się maluchem wiąże się z zapewnieniem mu bezpieczeństwa, dlatego cechami użytecznymi na tym stanowisku jest odporność na stres, spostrzegawczość i umiejętność sprawnego podejmowania decyzji.

opiekun dzienny

Dzienny opiekun powinien mieć odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Dzięki temu będzie wiedział, jak zadbać o rozwój podopiecznych. W tej pracy przydaje się także twórcze myślenie, aby w sposób kreatywny organizować zabawy edukacyjne dla dzieci. Nauka przez zabawę daje nie tylko radość maluchowi, ale spełnia funkcje dydaktyczno-wychowawcze.

Czym jest nauka poprzez zabawę? 

Jednak poza tym różnego rodzaju zabawy edukacyjne dla dzieci mogą być wykorzystywane jako narzędzie zapoznawania podopiecznych z pewnymi tematami i zachowaniami. Wynika to z tego, że mają oni możliwość eksploracji przedmiotów oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Nauka przez zabawę umożliwia podtrzymywanie zainteresowania maluchów, angażowanie ich w różnorodne czynności, a także integrowanie rówieśników. Dlatego też dzięki zabawom edukacyjnym dla dzieci, które mają charakter pracy w grupie, mogą one rozwijać swoje kompetencje społeczne. Ponadto jest to sposób na modelowanie nawyków, np. związanych z aktywnością fizyczną i struktur poznawczych. Nauka przez zabawę ma wpływ na wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka i kształtowanie jego osobowości

Szkolenie dla Dziennego Opiekuna – dla kogo jest i co ono daje?

Krajowy Instytut Medyczny oferuje Szkolenie dla Dziennego Opiekuna, które umożliwia zdobycie wiedzy na temat rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania tego rozwoju. Ponadto uczestnik pozna kompetencje przydatne opiekunce dziecka. W związku z tym szkolenie sprawdzi się w przypadku każdej osoby, która chce nauczyć się sprawowania prawidłowej opieki nad maluchami.

Szkolenie dla Dziennego Opiekuna daje uprawnienia do podjęcia pracy jako dzienny opiekun, a także daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Zapisy prowadzone są za pomocą strony internetowej: https://opiekun.net/kursy/4/.

Absolwent po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej