W jakim wieku dzieci przebywają w żłobku?

realizacja programu praktyk w żłobku

Żłobek to miejsce, które musi gwarantować dziecku bezpieczny pobyt. W związku z tym na placówki nakładane są obowiązki umożliwiające realizację tego celu. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania dotyczące klubu malucha i żłobka – od ilu lat można zapisać tam dziecko, a także jaka jest różnica pomiędzy tymi placówkami. Dodatkowo omówimy, jak wygląda realizacja programu praktyk w żłobku podczas realizacji kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Klub dziecięcy a żłobek

Zarówno klub dziecięcy, jak i żłobek to placówki, które zakładane są w celu sprawowania opieki nad maluchem pod nieobecność ich rodziców. Maksymalny czas, jaki dziecko może tam spędzić, wynosi 10 godzin. Kolejnym czynnikiem łączącym klub dziecięcy i żłobek jest to, że miejsca te muszą być przystosowane do realizowania swojego założenia. Prawo nakłada na nie obowiązek spełnienia wszelkich wymogów sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych, co powinno zostać potwierdzone. Tak samo jest w przypadku zatrudnionej kadry – nie ma różnicy pomiędzy tym, czy to klub dziecięcy a żłobek – pracownicy muszą być odpowiednio przygotowani do opieki nad maluchem.

Klub dziecięcy a żłobek – od ilu lat przyjmowane są dzieci? 

Do żłobka przyjmowane są maluchy od ukończenia 20. tygodnia życia. Dziecko może uczęszczać do niego do ukończenia roku szkolnego, w którym osiągnie 3. rok życia. Skoro ustalono, jakie są zalecenia w żłobku, od ilu lat przyjmowane są dzieci, warto jeszcze zestawić to z klubem dziecięcym. W tym przypadku opieka sprawowana jest od ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Czas ukończenia klubu dziecięcego nie różni się od ustaleń wobec żłobka.

klub dziecięcy a żłobek

Warto dodać, że jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie malucha wychowaniem przedszkolnym, można ubiegać się o wydłużenie czasu pobytu w żłobku lub klubie dziecięcym. Dzieje się tak w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu. Wtedy to maluch może pozostać w klubie dziecięcym lub żłobku do ukończenia 4. roku życia. 

Żłobki – od jakiego wieku można zapisać dziecko?

W kwestii zapisywania dziecka do żłobka powinno się przede wszystkim uwzględnić powyższe wytyczne wobec tego, od ilu lat przyjmowane są do nich dzieci. Jednak każda placówka ma ustalony własny statut, czyli wewnętrzny regulamin swojej działalności. Zazwyczaj rejestracje trwają cały rok i prowadzone są przez internet lub stacjonarnie – w zależności od możliwości żłobka. Od jakiego wieku można zapisać dziecko? Niektóre placówki umożliwiają złożenie dokumentów, zanim maluch osiągnie wyznaczony wiek. Dzięki temu będzie mógł dołączyć do grupy od razu po oczekiwanych urodzinach.

Jak wygląda realizacja kursu opiekuna w żłobku?

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może być realizowany jako stacjonarna forma szkolenia albo jako kształcenie online. Wybór zależy od potrzeb i dyspozycyjności kursanta. Minusem kursów organizowanych w sposób tradycyjny jest z góry ustalony harmonogram spotkań. 

W związku z tym Krajowy Instytut Medyczny opracował Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym online, które realizowane jest za pomocą nowoczesnej platformy e-learningowej. Dzięki temu uczestnik ma możliwość połączenia nauki z innymi obowiązkami, a także przyswajania wiedzy we własnym tempie. Absolwent po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Realizacja programu praktyk w żłobku

Kursant ma obowiązek realizacji programu praktyk w żłobku lub klubie dziecięcym, które trwają 80 godzin. Miejscem odbywania części praktycznej może być dowolna tego typu placówka oświatowa. Najczęściej jest to żłobek lub klub dziecięcy położony najbliżej miejsca zamieszkania kursanta.