Uprawnienia wolontariusza a wiek dzieci w klubiku dziecięcym

opieka nad niemowlakiem

Wolontariusz w klubiku dziecięcym to osoba, która ma pomagać w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3. Z kolei w przypadku zatrudnienia w żłobku – również w opiece nad niemowlakami. Pracownicy tych placówek mają prawo do tego, aby korzystać ze wsparcia wolontariuszy, o ile spełnia on z określone wymagania, o czym będziemy pisać w dalszej części artykułu. Ponadto poruszymy kwestie związane z umową o wolontariacie, a także tego, ile zarabiają opiekunki w żłobku lub klubiku malucha.

Wolontariusz a opieka nad niemowlakiem

Na wolontariusza nie nakłada się ograniczeń co do minimalnych lub maksymalnych lat dziecka, którymi może się opiekować. Regulacje dotyczące wieku zależne są od placówki oświatowej, w jakiej przebywa maluch. 

W przypadku klubiku dla dzieci nie sprawuję się opieki nad niemowlakiem. Wynika to z tego, że do placówki przyjmowane są dzieci od ukończenia 1. roku życia do końca roku szkolnego, w którym ukończy ono 3 lata. Należy podkreślić, że wolontariusz jeszcze zanim rozpocznie pracę w klubiku dla dzieci, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania maluchowi pierwszej pomocy

Umowa o wolontariat – kiedy należy ją podpisywać?

Wymagania dotyczące umowy o wolontariat określone zostały w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praca wolontariusza powinna być wykonywana według ustaleń pomiędzy pracodawcą dotyczących jej: zakresu sposobu i czasu. Umowa o wolontariat określana jest mianem porozumienia

opieka nad dziećmi do lat 3

Dokument ten powinien zostać sporządzony na piśmie w przypadku świadczenia usług wolontariusza dłużej niż 30 dni lub na jego prośbę. Umowa o wolontariat może zostać rozwiązana, ponieważ w porozumieniu tym ustawa nakazuje odnotowania postanowienia o możliwości rozwiązania współpracy.

Ile zarabiają opiekunki w żłobku lub klubiku dla dzieci, a ile wolontariusze?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń tworzone jest w celu ukazania zarobków w różnych miejscach pracy. Raport ten nie wskazuje konkretnie zarobków na stanowisku nazwanym: opiekunka w żłobku. Jednak dowiadujemy się z tego badania, iż mediana miesięcznej wypłaty opiekunki dziecięcej wynosi 3260 zł brutto. Dane wskazują, że pensja ta oscyluje pomiędzy 3000 zł a 3650 zł brutto. Z kolei w przypadku asystenta nauczyciela przedszkola średnia ta wynosi 3200 zł brutto, a wynagrodzenie waha się w granicach 3000-3870 zł brutto. 

Istnieje kilka czynników wpływających na to, ile zarabiają opiekunki w żłobku. Wśród nich wymienia się: wykształcenie, doświadczenie i staż zatrudnienia. Natomiast wolontariusz sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3 nieodpłatnie, ponieważ wolontariat polega na dobrowolnym podjęciu pracy bez otrzymywania za nią wynagrodzenia.

Szkolenie dla Wolontariusza w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

Krajowy Instytut Medyczny oferuje Szkolenie dla Wolontariusza w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, dzięki któremu kursant zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby zostać wolontariuszem i sprawować opiekę nad dziećmi do lat 3 w placówce oświatowej.

Ukończenie Szkolenia dla Wolontariusza w Żłobku lub Klubie Dziecięcym potwierdzone zostaje zaświadczeniem. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.