MASZ PYTANIA? Napisz pod adres: kontakt@opiekun.net lub zadzwoń pod numer telefonu: 22 602 01 12

Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

  Cena: 1299.00 PLN | Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1299.00 PLN

Opis kursu

Kurs opiekuna w żłobku i klubach dziecięcych przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą zatrudnić się w zakładach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku do 3 lat. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu realizowanie w pracy trzech funkcji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. Jednak szkolenie to sprawdzi się również dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia.

Kurs na opiekuna w żłobku i klubach dziecięcych - dzięki formie kształcenia online - to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych zawodowo, które ze względu na ograniczenia czasowe nie mogą pozwolić sobie na odbycie nauki stacjonarnej. 

Uprawnienia po kursie opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym

Absolwent kursu na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym online po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wzór wystawianego dokumentu można zobaczyć poniżej.

Krajowy Instytut Medyczny na podstawie decyzji: DSR-V.533.15.2022.PR z dnia 01.06.2022 r. otrzymał zgodę na organizację kursu od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki temu uczestnik szkolenia nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego zaświadczenia. Warto dodać, że zaświadczenie z kursu opiekuna w żłobku online wydawane jest dożywotnio i honorowane tak samo, jak w przypadku ukończenia nauki stacjonarnej.

Szkolenie daje uprawnienia do podjęcia pracy w: żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki dzieci do 3. roku życia. 

PROGRAM KURSU - ZOBACZ

Forma kształcenia i warunki zaliczenia

Zdalny kurs opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym, za sprawą prostej w obsłudze i intuicyjnej platformy e-learningowej, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego, by dostać pracę w tym kierunku. Umieszczone tam materiały dydaktyczne mają formę czytelnych prezentacji, uzupełnionych o dodatkowe załączniki. Należy podkreślić, że kurs opiekuna w żłobku online został opracowany przez specjalistów z Krajowego Instytutu Medycznego.

Aby przystąpić do szkolenia, należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Ponadto urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Przyszły opiekun w żłobku dopasowuje tempo nauki do swoich możliwości, a także samodzielnie wybiera miejsce, z którego się uczy.

Zaświadczenie zostanie wysłane do 48 h po ukończonym kursie!

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:kontakt@opiekun.net lub telefoniczny: 22 602 01 12