Jakie są obowiązki opiekunki w żłobku?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/src-BlogOpZlOb

Opiekunka w żłobku zajmuje się dziećmi do lat 3. W zakres jej obowiązków wchodzi m.in.: zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie, wspomaganie rozwoju dzieci, zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci, eliminowanie uszkodzonych zabawek, pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości pomieszczeń, pomoc przy karmieniu dzieci, pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, pomoc przy czynnościach higienicznych, przygotowanie sypialni do leżakowania, wietrzenie sal i sprawdzanie temperatury pomieszczeń, odbieranie i odnoszenie bielizny do prania, itp.

Aby zostać opiekunką w żłobku należy być osobą komunikatywną, szczególnie w relacji z najmłodszymi, empatyczną oraz opiekuńczą. Dobrze też mieć ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Również przyjmowane są osoby mające udokumentowane kwalifikacje pielęgniarskie, położnicze lub opiekunki dziecięcego. Nie są jednak skreślane osoby bez studiów wyższych, ponieważ wystarczy, że taki kandydat ma ukończone odpowiednie szkolenie kwalifikujące do pracy z małymi dziećmi, które daje mu takie same uprawnienia do wykonywania tego zawodu co ukończone studia.

Na rynku występuje wiele form szkoleń online dokształcających z zakresu opiekunki w żłobku, które są alternatywą 5-letnich studiów kierunkowych, dających te same uprawnienia co skończone studia w tym zakresie i możliwość ukończenia ich szybciej, bo w 1 miesiąc. Takie szkolenie powinno trwać 280 godzin, w tym 80 godzin powinna zająć praktyka. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne kursy na rynku mają potwierdzenie kwalifikacji zgodne z MPiPS i należałoby przed przystąpieniem do kursu to zweryfikować.

Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z MPiPS jest opiekun.net, oferująca kursy metodą e-learningową. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają pieniądze i czas.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS. Drogą elektroniczną przekazywane są materiały i zdawany jest egzamin, którego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia, będącego pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzającym uzyskane uprawnienia.