Jaką szkołę powinien mieć ukończoną opiekun w żłobku?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/src-BlogSzk

Jeżeli chcesz zostać opiekunem w żłobku, to dobrze mieć dyplom uczelni wyższej, na której zostały ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Na stanowisko opiekuna w żłobku są również przyjmowane osoby mające udokumentowane kwalifikacje pielęgniarskie, położnicze lub opiekuna dziecięcego.

Istnieje jednak możliwość dla osób, które z różnych powodów, nie mogły zdobyć wykształcenia akademickiego. Wystarczy, że taki kandydat ma ukończone odpowiednie szkolenie kwalifikujące do pracy z małymi dziećmi, które daje mu takie same uprawnienia do wykonywania tego zawodu co ukończone studia.

Na rynku występuje wiele form szkoleń dokształcających z zakresu opiekuna w żłobku, które są alternatywą 5-letnich studiów kierunkowych, dające te same uprawnienia co skończone studia w tym zakresie i możliwość ukończenia ich szybciej, bo w 1 miesiąc. Takie szkolenie powinno trwać 280 godzin, w tym 80 godzin powinna zająć praktyka. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne kursy na rynku mają potwierdzenie kwalifikacji zgodne z MPiPS i należałoby przed przystąpieniem do kursu to zweryfikować.

Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z MPiPS jest opiekun.net, oferująca kursy metodą e-learningową. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają pieniądze i czas.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS. Drogą elektroniczną przekazywane są materiały i zdawany jest egzamin, którego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia, będącego pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzającym uzyskane uprawnienia.