Kurs opiekun dziecięcy Gdańsk

Opiekun dziecięcy może sprawować opiekę na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury lub w gminach. Opiekun dziecięcy podejmuje zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat.

Jednakże aby móc pracować jako opiekun dziecięcy, należy posiadać potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych. Takie potwierdzenie można uzyskać kończąc kurs kwalifikacyjny stacjonarny lub online.

Taki kurs stacjonarny  opiekuna dziecięcego odbył się w dniach 10 – 16 lutego 2018 roku w Gdańsku. Kurs składał się z kilku bloków teoretyczno-praktycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Po kursie, zostały zebrane informacje zwrotne od absolwentów, dotyczące organizacji kursu oraz treści programowej i okazało się, że opinie uczestników na temat kursu były bardzo pozytywne.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na kursie stacjonarnym w Gdańsku, zapraszamy na kurs internetowy: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogGda

Kurs ten prowadzony jest przez instytucję oświatową. Wszystkie zawarte w nim materiały szkoleniowe są zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej i znajdują się na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone dyplomem  opiekuna dziecięcego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie materiały otrzymuje się drogą internetową, w taki sam sposób zaliczane są wszelkiego rodzaju testy i egzaminy, a dokumenty przychodzą pocztą. Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.