Kurs opiekuna w żłobku online a praktyki

kurs opiekuna w żłobku online

Praktyki w żłobku realizowane są przez uczniów, studentów, kursantów czy słuchaczy (w zależności od tego, na jakim etapie kształcenia się znajdują), którzy wybrali kierunek nauki przygotowujący do podjęcia pracy w tej placówce oświatowej. W dalszej części omówimy, ile czasu zajmuje realizacja programu praktyk w żłobku, a także, po co je wykonywać. Ponadto poruszymy zagadnienia dotyczące kursu opiekuna w żłobku online w kontekście praktyk.

Po co robi się praktyki w żłobku?

Podczas praktyk w żłobku osoby biorące w nich udział będą mogły wykorzystać wiedzę teoretyczną nabytą podczas np. kursu na opiekuna w żłobku. Jest to doskonały sposób weryfikacji własnych umiejętności w sposób praktyczny – na co wskazuje samo określenie praktyk w żłobku.

kurs opiekuna w żłobku

Ponadto taka forma ćwiczeń umożliwia zapoznanie kursantów z warunkami i zasadami pracy w placówce oświatowej, a także jest to okazja na zawarcie współpracy z osobami z doświadczeniem w tej branży. Praktykant wszelkie powierzone zadania wykonuje pod nadzorem specjalisty, dzięki czemu może liczyć na fachową poradę w sytuacjach stresujących, niepewnych i nie tylko. Dodatkowo umożliwia mu to zwiększenie swojej wiedzy na dany temat. Zatem bardzo ważne jest, aby program kursu opiekuna w żłobku był dostosowany do współczesnych wymogów rynku pracy i uczył tego, co istotne w tym zawodzie.

Czy kurs opiekuna w żłobku online zwalnia z obowiązku wykonywania praktyk?

Realizowanie kursu opiekuna w żłobku online ma na celu umożliwienie kształcenia kursantowi w bardziej elastyczny sposób. Związane jest to z udogodnieniem w postaci uczestniczenia w zajęciach zdalnych z dowolnie wybranego miejsca. W przypadku Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym online oferowanym przez Krajowy Instytut Medyczny uczestnik decyduje nie tylko o tym, skąd się uczy, ale także o jakiej porze.

Należy jednak podkreślić, że kształcenie zdalne nie może odbiegać jakością od tradycyjnej nauki. Każdy kurs opiekuna w żłobku online powinien jak najlepiej przygotować kursanta do późniejszego realizowania obowiązków zawodowych. Dlatego realizując kształcenie w Krajowym Instytucie Medycznym, należy zrealizować program praktyk w żłobku lub klubie dziecięcym, który przewiduje 80 godzin praktyk. Jest to zgodne z wymogami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

Praktykant może samodzielnie wybrać placówkę oświatową, w której je wykona. Najczęściej kursanci realizują program praktyk w żłobku lub klubie dziecięcym znajdującym się najbliżej ich miejsca zamieszkania.

Czy podczas praktyk w żłobku lub klubie malucha należy wypełniać dziennik praktyk?

Uczestnik decydujący się na Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym online ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk. Dzięki temu może odnotowywać własne spostrzeżenia dotyczące obowiązków powierzanych w placówkach oświatowych. Co więcej, dziennik praktyk w żłobku lub klubie malucha może być traktowany jako sposób weryfikacji własnej wiedzy.

Dla kogo jest i co daje Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym?

Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym oferowane przez Krajowy Instytut Medyczny umożliwia zdobycie wiedzy na temat sprawowania prawidłowej opieki nad maluchami, dlatego sprawdzi się nie tylko dla osób, które chcą pracować jako opiekun w żłobku, ale także dla rodziców.

Absolwent tego kursu po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.