Jaki kurs opiekunki dziecięcej online wybrać w 2024?

pomoc opiekuna w żłobku wymagania

Kursy dla opiekunek dziecięcych mogą wyglądać bardzo różnie w zależności od tego, gdzie się je podejmie. Często także myli się szkolenia dla opiekunów dziennych z tymi, dedykowanymi osobom pracującym w żłobkach i klubach dziecięcych. W dzisiejszym artykule rozjaśnimy wszelkie niejasności, a także podpowiemy, jaki kurs wybrać, by najlepiej odpowiedział na Twoje potrzeby i pasował do profilu zatrudnienia!

Co robi opiekunka dziecięca?

Opiekunka dziecięca jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się dziećmi, wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Aby pracować jako opiekunka dziecięca, należy mieć ukończony 18 rok życia oraz szkołę średnią. Pracę można podjąć u osób prywatnych, albo np. w domach dziecka, szpitalach i placówkach medycznych.

 ZAPISZ SIĘ NA „SZKOLENIE DLA DZIENNEGO OPIEKUNA”, BY MÓC WYKONYWAĆ WYMARZONY ZAWÓD!

Jakie są zadania opiekunki?

Do zadań opiekunki mogą należeć takie czynności jak: dbanie o higienę dziecka, zapewnienie mu posiłków, zapewnienie rozrywki, zabieranie na spacery, dbanie o rozwój poszczególnych umiejętności dziecka. Ponadto opiekunka może dbać o wygląd i czystość pomieszczenia, w którym przebywa dziecko. W niektórych sytuacjach opiekunka musi dzieciom zastąpić najbliższych. Może tak się dziać np. w domach małego dziecka czy w szpitalach. Opiekunka bierze wtedy odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem, pielęgnację i wychowanie.

Jakie wymagania musi spełniać opiekunka?

Kandydat na opiekuna do dziecka powinien mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią. Mimo wielu kompetencji powinien posiadać również potwierdzenie swoich kwalifikacji. Na rynku istnieje wiele kursów proponujących naukę tego zawodu, poczynając od stacjonarnych, na niestacjonarnych kończąc. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest nauka poprzez kursy online.

Wybór właśnie tej opcji pozwala oszczędzać czas, energię i pieniądze, ponieważ nie wymaga dojazdów, wyżywienia, ani poszukiwania miejsc noclegów w mieście, w którym organizowane są zjazdy. Materiał można studiować samodzielnie w domu, za pośrednictwem Internetu. Żeby przystąpić do kursu dla Opiekuna Dziennego wystarczy mieć ukończony 18. rok życia.

Gdzie można zrobić kurs opiekunki dziecięcej?

Kursy e-learningowe proponują łatwy i szybki dostęp do uzyskania wymaganych kwalifikacji. Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z MRiPS, jest opiekun.net, oferująca kursy metodą e-learningową. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu oszczędzają pieniądze i czas. Treść materiałów Kursu opiekunki dziecięcej online zgodna jest z wymogami MRiPS i przekazywana jest drogą elektroniczną. W taki sam sposób zdawany jest egzamin, a jego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS i będący pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający uzyskane uprawnienia.

gdzie można zrobić kurs opiekunki dziecięcej

Pomoc opiekuna w żłobku – wymagania

Osoby, które nie widzą siebie w roli opiekuna, mogą zostać pomocą opiekuna w żłobku. Od takich osób wymaga się, by:

  •     miały ukończony 18 rok życia;
  •     posiadały pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  •     posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,
  •     nie były karane;
  •     posiadały ukończone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Chociaż w teorii pomoc opiekuna w żłobku nie musi posiadać potwierdzenia swoich kwalifikacji, w praktyce często wymaga się od takich osób ukończenia tematycznych szkoleń lub gotowości do ich podjęcia. Jeżeli zatem planujesz starać się o posadę pomocy opiekuna, dobrze zrealizować uprzednio szkolenie wprowadzające związane z tą tematyką.

Dodatkowe szkolenia dla opiekunek w żłobku – jakie szkolenie dla opiekunki wybrać w 2024 roku?

Opiekunki w żłobkach i klubach dziecięcych kończą Kurs na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, podczas których dowiedzą się czegoś więcej na temat:

  •     stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka;
  •     rozpoznawania jego potrzeb rozwojowych;
  •     planowania, organizowania pracy i dokumentacji;
  •     odpowiedzialności prawnej opiekuna.

Z kolei opiekunki dziecięce, które chcą organizować instytucjonalną opiekę nad dziećmi tam, gdzie nie ma wystarczającej ilości dzieci do utworzenia klubu dziecięcego lub żłobka, mogą podjąć „Szkolenie dla Dziennego Opiekuna”. Takie osoby będą mogły podejmować także pracę w charakterze opiekunki przykładowo w domach i mieszkaniach prywatnych.