Zabawy ruchowe dla dzieci w żłobku

Troje dzieci wykonują zabawy ruchowe w żłobku

Opiekun dzienny sprawujący opiekę nad małymi dziećmi w żłobku zobowiązany jest do zapewnienia im rozmaitych zabaw, które wspierają proces rozwoju maluchów. Do przykładowych zabaw wpływających korzystnie m.in. na rozwój mowy dzieci do lat 3 należą np. wyliczanki na palcach rąk i nóg, naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta i dmuchanie baniek mydlanych. Dodatkowo niezbędna jest aktywność fizyczna, która wspiera kształtowanie koordynacji i pewności siebie dziecka.

Jakie są zalecane gry i zabawy ruchowe dla dzieci w żłobku?

Opiekun w żłobku stoi przed nie lada wyzwaniem, bowiem nie tak łatwo zrealizować cele edukacyjne w ramach proponowanych zabaw. Gry i zabawy w żłobku umożliwiają na zdobycie przez dzieci nowych doświadczeń. Wobec tego wskazane są rozmaite formy aktywności i duża ich wymienność, aby stymulować właściwy rozwój dzieci.

Jakie zabawy ruchowe będą idealne dla dzieci do lat 3? Do przykładowych aktywności fizycznych, do których należy zachęcać to:

  • Tor przeszkód – rywalizacja i poprawa sprawności fizycznej – przygotowanie toru wymuszającego na dziecku wykonanie ciągu złożonych ćwiczeń,
  • Slalom – ułożenie wzdłuż kręgli, które oddalone są od siebie o 30 cm – zadaniem dziecka jest przebieganie między kręglami w taki sposób, aby ich nie przewrócić,
  • Rzucanie woreczkami wypełnionymi grochem – poprawa koordynacji kończyn górnych – zadaniem dziecka jest wrzucenie woreczka do określonego pojemnika,
  • Skoki przez linię – poprawa koordynacji – przeskoczenie przez dziecko przez linkę jednocześnie nie dotykając jej,
  • Podawanie piłki między sobą – kształtowanie prawidłowej postawy podczas chwycenia i podawania piłki – przekazanie piłki innemu dziecku lub opiekunowi górą lub dołem,
  • Wspinanie na drabinie na placu zabaw – poprawa ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji – zadaniem dziecka jest wejście i zejście z drabinki,
  • Celowanie – poprawa precyzji, kształtowanie prawidłowego chwytu i rzutu – ułożenie na podłodze piłki do której dzieci rzucają m.in. woreczkiem wypełnionym grochem,
  • Przeciąganki – wzmocnienie siły – podzielenie dzieci na 2 grupy znajdujące się naprzeciw siebie w celu przeciągnięcia liny na swoją stronę,
  • Zajęcia taneczne – poprawa sprawności fizycznej – naśladowanie gestów i ćwiczeń przez dzieci pokazywanych przez opiekuna,
  • Komu nie spadnie (trening koordynacji)– ułożenie woreczka na głowie dziecka i przejście przez niego wyznaczonej trasy w sposób uniemożliwiający upadek woreczka.

Jakie są zalety zabaw ruchowych w żłobku?

Podstawową korzyścią organizacji gier i zabaw ruchowych w żłobku jest poprawa sprawności fizycznej i koordynacji podopiecznych. Dziecko podczas rozmaitych form aktywności ma kontakt z wieloma bodźcami, które stymulują jego prawidłowy rozwój. Zdobywanie nowych doświadczeń powoduje, że dziecko staje się pewne siebie i poprawia swoje umiejętności na płaszczyźnie percepcji czy motoryki ciała. Dodatkowo gry i zabawy ruchowe są doskonała okazją do integracji z rówieśnikami. Podczas zabaw testowane są poszczególne aspekty funkcjonowania dziecka w społeczeństwie i opiekun dzienny ma możliwość poznania mocnych i słabych stron każdego dziecka uczęszczającego do grupy.

Skąd brać pomysły na zabawy dla dzieci w żłobku?

Aktywność fizyczna pozwala na rozładowanie napięcia emocjonalnego odczuwanego przez maluchy. Dorośli powinni zachęcać dzieci do systematycznego poruszania się poprzez nawiązanie do indywidualnych zainteresowań posiadanych przez dzieci. Aczkolwiek można też korzystać ze sprawdzonych pomysłów na na gry i zabawy w żłobku. Takowe znajdziemy m.in. w Internecie, jednak nie wszystkie są dostosowane do poziomu umiejętności małych dzieci. Doskonałą szansą poznania form aktywnego spędzania czasu z małymi dziećmi jest udział w szkoleniu na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, które organizowane jest przez Krajowy Instytut Medyczny. Podczas kursu prezentowane są metody pracy z dziećmi, które opiekun dzienny może wykorzystać do organizacji codziennych zabaw.

Jak rozpocząć pracę jako opiekun w żłobku?

Opiekun w żłobku ma obowiązek posiadania świadectwa ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania tego zawodu. Dla osób, które nie mają możliwości podjęcia kursu stacjonarnego doskonałą szansą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych jest udział w szkoleniu online organizowanym przez Krajowy Instytut Medyczny. Placówka ta posiada zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przeprowadzenie kursu, który odpowiada wymaganiom programowym.

Kursant samodzielnie wybiera dla siebie godziny zajęć oraz tempo nauki. To rzecz jasna pozytywnie wpływa na efektywność zapamiętywania informacji. Po zakończeniu kursu każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia, który uprawnia do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku poniżej 3 roku życia.

Proponowany kurs jest szansą zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych, które zostaną z pewnością docenione przez przyszłego pracodawcę. Program zajęć został opracowany przez osoby posiadające wiedzę praktyczną z zakresu sprawowania opieki nad małymi dziećmi, a podczas zajęć przedstawiane są liczne wyzwania towarzyszące pracy zawodowej opiekuna dziennego. Kurs poza poznaniem gier i zabaw przeznaczonych dla małych dzieci umożliwia poznanie technik, które korygują zachowania niepożądane u małych dzieci.

Praca z dziećmi to Twoja pasja? Uwielbiasz kreatywne rozwiązania? Poznaj inne proponowane zabawy wspierające rozwój małych dzieci w ramach artykułu o 10 pomysłach na zabawy w żłobku.
Po więcej inspiracji zapraszamy na kurs!