Pierwsze dni w żłobku – jak pomóc dziecku

kobieta pomaga dziecku podczas pierwszych dni w żłobku

Okres niemowlęcy stanowi czas intensywnego rozwoju dziecka i wymaga to od rodziców stałego dozoru nad pociechami. Aczkolwiek w wielu przypadkach rodzice po okresie macierzyństwa są zmuszeni do powrotu do pracy. Wówczas jedynym i właściwym rozwiązaniem jest korzystanie z usług oferowanych przez żłobek. Jest to miejsce,
w którym sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do ukończenia 3 lat, przez maksymalnie 10 godzin dziennie. Ponieważ małe dzieci nie do końca rozumieją co się wokół nich dzieje, w żłobku mogą źle znieść brak towarzystwa swojej mamy. Wtenczas mogą być bardzo niesforne i wpadać w bezustanny płacz. Jak można pomóc dziecku podczas dni w żłobku?

Jak powinna wyglądać adaptacja dziecka w żłobku?

Pierwsze dni w żłobku stanowią okres, w którym dziecko powinno stopniowo budować zaufanie wobec opiekunów żłobka. Przez pierwsze dni powinny przebywać w obecności rodzica lub osoby bliskiej, do której ma pełne zaufanie. Dodatkowo wczesny proces adaptacji nie może być zbyt intensywny, tzn. zaleca się, aby w ciągu dnia nie zostawało w żłobku dłużej jak kilka godzin. Dzięki temu dziecko nie odczuje traumy z powodu wystąpienia lęku separacyjnego. Adaptacja w żłobku powinna przebiegać etapowo i być dostosowana do wieku dziecka.

Pierwszy dzień w żłobku

Uczęszczanie dziecka do żłobka stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla dziecka jak
i jego rodziców. Dlatego najważniejszą rolę w przystosowaniu do nowych warunków pełni opiekun, bo posiada wiedzę z zakresu psychologii i rozwoju człowieku – można ją zdobyć m.in. na kursie dla opiekunów w żłobku. Taka osoba powinna wiedzieć, jak postępować w tej sytuacji i pomagać rodzicom w adaptacji malucha w żłobku. Sukces tego procesu związany jest z koniecznością przestrzegania następujących zasad:

 • Dziecko musi poznać nowe otoczenie w obecności rodzica,
 • Podczas adaptacji rodzic powinien sprawować opiekę nad maluchem,
 • Pierwszy samodzielny pobyt dziecka w żłobku trwa krótko i związany jest
  ze stałym kontaktem z rodzicami,
 • Należy ograniczać czas pożegnania z dzieckiem,
 • Rodzic pozostaje zawsze w szatni,
 • Opiekunowie pracujący w żłobku są w stałym kontakcie z rodzicami w związku
  z czynnikami wpływającymi na sposób sprawowania opieki nad maluchem,
 • Rodzice podejmują próbę dostosowania się do zaleceń opiekunek.

Małe dziecko obserwuje otoczenie i opracowuje własne wnioski na jego temat. Rodzice i opiekunowie powinni być w miłych stosunkach oraz być do siebie przyjaźnie nastawieni. Jest to ważne, bowiem miła atmosfera powoduje, że dziecko czuje się w pełni akceptowane i nie odczuwa lęku z powodu braku obecności rodziców.

Jakie zabawy pierwszego dnia w żłobku?

Pierwsze dni dziecka w żłobku powinny opierać się na wzbudzeniu u niego miłych skojarzeń. Każdy opiekun powinien opracować plan zawierający następujące elementy:

 • pierwsze dni w żłobku – jakie zabawy dziecko preferuje
 • ulubione przedmioty i zabawki dziecka,
 • przyzwyczajenia podopiecznego,
 • zachowania niepożądane dziecka.

Pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku powinny być zapewnione aktywności minimalizujące ryzyko odczuwania lęku separacyjnego przez malucha.

Pierwszy pobyt dziecka w żłobku powinien skupiać się na budowaniu poczucia bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachęceniu go do udziału w zabawach z rówieśnikami. Jednocześnie opiekun powinien zadbać, aby dziecko nie przestraszyło się i nie zostało przebodźcowane – bardzo negatywnie wpływa na stronę emocjonalną i ogólne zachowanie. Przebodźcowanie może doprowadzić do zaburzeń snu czy nagłych napadów płaczu.

Przykładowymi zabawami mogą być:
– wspólne spożywanie posiłku, które najbardziej lubi dziecko (korzystając z wiedzy rodziców)
– zabawy ruchowe z wykorzystaniem pluszaków
– wspólne śpiewanie piosenki powitalnej
– zwiedzanie przedszkola w towarzystwie rodzica
– zabaw w naśladowanie zwierzątek 

Okres adaptacji to czas, kiedy dziecko poznaje zasady obowiązujące w placówce oraz jest przyuczane do realizacji planu dnia. W sytuacji, gdy zostaną rozpoznane nieprawidłowości związane z rozwojem dziecka, to należy podjąć rozmowę z rodzicami w celu wypracowania sposobów, które wpłyną na odczuwane samopoczucie przez dziecko. Nie można jednak generalizować przebiegu pierwszego dnia w żłobku. Jest on uzależniony od osobowości dziecka oraz posiadanych przez nie doświadczeń związanych z integracją z innymi dziećmi.

Opiekun powinien stopniowo przełamywać odczuwany lęk separacyjny przez podopiecznych, ponieważ przejmuje pełną odpowiedzialność za dziecko podczas jego pobytu w placówce. W niektórych przypadkach skutecznym rozwiązaniem jest zmiana uwagi dziecka poprzez zachęcenie do samodzielności, zdobywania nowych doświadczeń w wyniku zabawy i aktywności ruchowej.

Szkolenie opiekun w żłobku

Współczesna pedagogika charakteryzuje się dynamicznym rozwojem stosowanych metod terapeutycznych. Dlatego polecane opiekunom dzieci jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Cel ten można osiągnąć poprzez ukończenie szkolenia na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Kurs ten można zrealizować w wygodnej dla słuchaczy formie, bez wychodzenia z domu. Co szczególnie ułatwia pogodzenie pracy z nauką, ale też samo przyswajanie wiedzy. Gdzie znajdziemy szkolenie opiekun w żłobku online? Jeśli mowa o najlepszym kursie, to tylko w Krajowym Instytucie Medycznym. Kurs umożliwia doskonalenie kompetencji zawodowych dla osób pracujących w zawodzie oraz zdobycie kwalifikacji w pełni uprawniających do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku.