Jakie wykształcenie powinien mieć opiekun w żłobku?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/src-BlogWyk

Aby zostać opiekunem w żłobku należy być osobą komunikatywną, szczególnie w relacji z najmłodszymi, empatyczną oraz opiekuńczą. Dobrze też mieć ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Również przyjmowane są osoby mające udokumentowane kwalifikacje pielęgniarskie, położnicze lub opiekuna dziecięcego. Nie są jednak skreślane osoby bez studiów wyższych, ponieważ wystarczy, że taki kandydat ma ukończone odpowiednie szkolenie kwalifikujące do pracy z małymi dziećmi, które daje mu takie same uprawnienia do wykonywania tego zawodu co ukończone studia.

Na rynku występuje wiele form szkoleń dokształcających z zakresu opiekuna w żłobku, które są alternatywą 5-letnich studiów kierunkowych, dające te same uprawnienia co skończone studia w tym zakresie i możliwość ukończenia ich szybciej, bo w 1 miesiąc. Takie szkolenie powinno trwać 280 godzin, w tym 80 godzin powinna zająć praktyka. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne kursy na rynku mają potwierdzenie kwalifikacji zgodne z MPiPS i należałoby przed przystąpieniem do kursu to zweryfikować.

Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z MPiPS jest opiekun.net, oferująca kursy metodą e-learningową. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają pieniądze i czas.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS. Drogą elektroniczną przekazywane są materiały i zdawany jest egzamin, którego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia, będącego pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzającym uzyskane uprawnienia.